Servicii oferite

ACTE NECESARE REGISTRUL COMERȚULUI PERSOANE FIZICE (P.F.A., Î.I. ȘI I.F.)

NR. CRT. SERVICII PREȚ (LEI)
1 înființare 350
2 modificare sediu profesional 300
3 deschidere/inchidere punct de lucru 300
5 modificare obiect de activitate 300
6 modificare coduri CAEN declarate la sedii 300
7 suspendare/reluare activitate 300
8 radiere 300
9 orice alte modificări 300

 

ACTE NECESARE REGISTRUL COMERȚULUI PERSOANE JURIDICE (INCLUSIV COOPERATIVE) ȘI GRUPURI DE INTERES ECONOMIC

NR. CRT. SERVICII PREȚ (LEI)
1 înființare (S.R.L., S.R.L.-D, S.N.C., S.C.S.) 550
2 înființare (celelalte tipuri de persoane juridice: S.A., S.C.A., S.E., COOP, G.I.E. etc.) 750
3 înființare sucursală 550
4 înființare alte sedii secundare (puncte lucru, agenții, reprezentanțe etc.) 350
5 desființare sedii secundare de orice tip 350
6 schimbare denumire 500
7 inscriere/modificare emblemă 300
8 schimbare formă juridică (de exemplu, din S.R.L. în S.A.) 500
9 schimbare adresă sediu social 500
10 prelungire/reducere perioadă funcționare 300
11 modificare obiect de activitate 450
12 modificare CAEN declarate sedii 300
13 majorare/reducere capital social 400
14 cesiune participații capital (părți sociale, de interes sau acțiuni) între asociați 450
15 cesiune participații capital (părți sociale, de interes sau acțiuni) 450
catre persoane din afara firmei si cooptare asociati
16 suspendare/reluare activitate 350
17 schimbare administrator 350
18 radiere 750

 

ACTE NECESARE O.N.G.-URI

NR. CRT. SERVICII PREȚ (LEI)
1 înființare de la 1200
2 orice tip de modificare în statutul O.N.G.-ului 700
3 desfiintare 500

 

ALTE DOCUMENTE:

NR. CRT. SERVICII PREȚ (LEI) OBSERVAȚII
1 avize, autorizatii, alte formalitati minim 200 lei în funcție de complexitatea fiecărei lucrări
2 reprezentare în fața autorităților publice gratuit
3 consultanță gratuit