Activități care necesită obligatoriu autorizație sanitară de funcționare

Atenție! Lista nu cuprinde informații cu privire la următoarele:

– centre de expertiză a bolilor rare;

– spitale, dispensare, policlinici de orice tip, activități referitoare la transplante de orice fel, donarea și transfuzia de sînge;

– medicamente și dispozitive medicale;

– medicină alternativă.

1. Lista activităților care necesită autorizație sanitară de funcționare, pe baza declarației pe propria răspundere – conform O.M.S. 1030/2009 (se aplică numai formelor de organizare care nu se înregistrează la registrul comerțului, cum ar fi de exemplu: asociații, fundații și alte tipuri de ONG-uri, societăți civile, birouri individuale și asociate etc.)

NR. CRT. COD CAEN DENUMIRE ACTIVITATE CARE NECESITĂ AUTORIZAȚIE SANITARĂ, PE BAZA DECLARAȚIEI PE PROPRIA RĂSPUNDERE
1 1011 Producţia şi conservarea cărnii
2 1012 Prelucrarea şi conservarea cărnii de pasăre
3 1013 Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre)
4 1020 Prelucrarea şi conservarea peştelui, crustaceelor şi moluştelor
5 1031 Prelucrarea şi conservarea cartofilor
6 1032 Fabricarea sucurilor de fructe şi legume
7 1039 Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor
8 1041 Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor
9 1042 Fabricarea margarinei şi a altor produse comestibile similare
10 1051 Fabricarea produselor lactate şi a brânzeturilor
11 1052 Fabricarea îngheţatei
12 1061 Fabricarea produselor de morărit
13 1062 Fabricarea amidonului şi a produselor din amidon
14 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor şi a produselor proaspete de patiserie
15 1072 Fabricarea biscuiţilor şi pişcoturilor; fabricarea prăjiturilor şi a produselor conservate de patiserie
16 1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei şi a produselor zaharoase
17 1083 Prelucrarea ceaiului şi cafelei
18 1084 Fabricarea condimentelor şi ingredientelor
19 1085 Fabricarea de mîncăruri preparate
20 1086 Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate şi alimentelor dietetice
21 1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a
22 1101 Distilarea, rafinarea şi mixarea băuturilor alcoolice
23 1102 Fabricarea vinurilor din struguri
24 1104 Fabricarea altor băuturi nedistilate, obţinute prin fermentare
25 1105 Fabricarea berii
26 1106 Fabricarea malţului
27 1107 Producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice; producţia de ape minerale şi alte ape îmbuteliate
28 2660 Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic şi electroterapie
29 3250 Fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale stomatologice
30 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase
31 3812 Colectarea deșeurilor periculoase
32 3821 Tratarea şi eliminarea deşeurilor menajere
33 3822 Tratarea şi eliminarea deşeurilor periculoase (toxice, contaminate, radioactive etc.)
34 4711 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vînzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
35 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete, în magazine specializate
36 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne, în magazine specializate
37 4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor, în magazine specializate
38 4724 Comerț cu amănuntul al pîinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase, în magazine specializate
39 4729 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
40 4781 Comerț cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor și produselor din tutun efectuat prin stadnuri, chioșcuri și piețe
41 5510 Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare
42 5530 Parcuri pentru rulote, campinguri, tabere
43 5520 Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată
44 5590 Alte servicii de cazare
45 5610 Restaurante
46 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
47 5629 Alte servicii de alimentație n.c.a.
48 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
49 8510 Învățămînt preșcolar
50 8520 Învățămînt primar
51 8531 Învățămînt secundar general
52 8532 Învățămînt secundar, tehnic sau profesional
53 8541 Învățămînt superior nonuniversitar
54 8542 Învățămînt superior universitar
55 8551 Învățămînt în domeniul sportiv și recreațional
56 8552 Învățămînt în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice etc.)
57 8559 Alte forme de învățămînt n.c.a.
58 8560 Activități de servicii suport pentru învățămînt
59 8690 Alte activități referitoare la sănătatea umană (laboratoare de analize medicale – unități independente)
60 8790 Alte activități de asistență socială, cu cazare n.c.a.
61 8891 Activități de îngrijire zilnică pentru copii
62 8899 Alte activități de asistență socială, fără cazare n.c.a.
63 9311 Activități ale bazelor sportive
64 9312 Activități ale cluburilor sportive
65 9319 Alte activități sportive
66 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
67 9601 Spălarea și curățarea (uscată) a articolelor textile și a produselor din blană
68 9602 Coafură și alte activități de înfrumusețare
69 9604 Activități de întreținere corporală

2. Lista activităților care necesită obligatoriu autorizație sanitară de funcționare, pe baza referatului de evaluare – conform O.M.S. 1030/2009 (se aplică tuturor formelor de organizare)

NR. CRT. DENUMIRE ACTIVITATE  OBSERVAȚII
1 Tratare și distribuție apă potabilă necesită viză anuală
2 Producție ape minerale și alte ape îmbuteliate necesită viză anuală
3 Fabricare gheață pentru consum uman din apă potabilă necesită viză anuală
4 Amenajare zone naturale îmbăiere necesită viză anuală
5 Activități asistență medicală spitalicească necesită viză anuală
6 Activități asistență medicală generală
7 Activități asistență medicală specializată
8 Activități de asistență stomatologică
9 Activități ale centrelor de îngrijire medicală
10 Activități ale centrelor de recuperare psihică și de dezintoxicare, exceptînd spitalele
11 Activități ale căminelor de bătrîni și ale căminelor pentru persoane incapabile de a se îngriji singure
12 Alte activități referitoare la sănătatea umană, conform legislației în vigoare
13 Activități de piercing, tatuare artisitică, cosmetică, implantare dermală

3. Cabinete medicale

NR. CRT. ACTIVITATE ACT ADMINISTRATIV DE OBȚINUT LEGISLAȚIE OBSERVAȚII
ACT PRINC. NORMĂ APLICARE
1 cabinete medicale certificat înregistrare OG124/98 L 95/06      L 321/07 OMS 153/03     OMS 240/04 se înregistrează în Registrul Unic al Cabinetelor Medicale inclusiv cele organizate cf L 31/90 – societăți (și sediile secundare ale acestora) și cele organizate în cadrul ONG-urilor

4. Farmacii și drogherii

NR. CRT. ACTIVITATE ACT ADMINISTRATIV DE OBȚINUT LEGISLAȚIE OBSERVAȚII
ACT PRINC. NORMĂ APLICARE
1 farmacii și drogherii autorizație de funcționare L 266/08 OMS 962/09 pot fi, printre altele: farmacii comunitare (inclusiv punctele de lucru ale acestora, denumite oficine locale) și drogherii; se înființează cf L 31/90 – societăți
modificare sediu cf L 266/08 și OMS 962/09
întrerupere activitate pentru maxim 180 zile, din motive întemeiate
suspendare autorizație de funcționare la cererea farmaciei/drogheriei titulare, pentru maxim 60 de zile
anulare autorizație de funcționare se poate face inclusiv la cerere sau în caz de dizolvare a farmaciei/drogheriei titulare
Call Now Button