Firme care desfășoară activități de schimb valutar (nesupravegheate de BNR)

Atenție! Lista nu cuprinde informații cu privire la autorizațiile necesare următoarelor tipuri de entități și activități în domeniul financiar:

– orice tipuri de instituții de credit (de exemplu, bănci sau organizații cooperatiste de credit) și societăți de servicii de investiții financiare;

– servicii de plată (instituții de plată și agenții acestora);

– emitere și alte operațiuni cu monedă electronică;

– societăți de asigurare (asigurători, re-asigurători, asigurători mixti);

– agenți de asigurare/reasigurare, subagenți și agenți de asigurare subordonați;

– pensii private și facultative (totuși, lista cuprinde informații referitoare la autorizarea/avizarea agenților de marketing în domeniul pensiilor private);

– instituții financiare nebancare (I.F.N.) care se înscriu în Registrul General sau în Registrul Special al Băncii Naționale a României (B.N.R.);

– firme care desfășoară activități de schimb valutar, supravegheate de B.N.R.;

– securitizarea creanțelor;

– obligațiuni ipotecare;

– piața de capital.

1. Instituții financiare nebancare (I.F.N.) care se înscriu în Registrul de Evidență al B.N.R.

NR. CRT. ACTIVITATE ACT ADMINISTRATIV DE OBȚINUT LEGISLAȚIE OBSERVAȚII
ACT PRINC. NORMĂ APLICARE
1 case de amanet înregistrare L 93/09 R BNR 20/09 pot fi case de amanet firmele române (societăți) sau sucursalele firmelor străine; înregistrarea în Registrul de Evidență al BNR se face în maxim 30 de zile de la înființarea firmei/sucursalei
modificare înregistrare se notifică la BNR în maxim 30 de zile de la producerea modificării; include și radierea din Registrul de Evidență
2 case de ajutor reciproc înregistrare pot fi case de ajutor reciproc ONG-urile; înregistrarea în Registrul de Evidență al BNR se face în maxim 30 de zile de la înființarea ONG-ului
modificare înregistrare se notifică la BNR în maxim 30 de zile de la producerea modificării; include și radierea din Registrul de Evidență
3 creditare exclusiv din fonduri publice sau puse la dispoziție în baza unor acorduri guvernamentale înregistrare pot fi instituiții financiare, organizate ca firme sau ONG-uri, române sau străine; înregistrarea în Registrul de Evidență al BNR se face în maxim 30 de zile de la înființarea firmei/ONG-ului/sucursalei
modificare înregistrare se notifică la BNR în maxim 30 de zile de la producerea modificării; include și radierea din Registrul de Evidență

2. Schimb valutar

NR. CRT. ACTIVITATE ACT ADMINISTRATIV DE OBȚINUT LEGISLAȚIE OBSERVAȚII
ACT PRINC. NORMĂ APLICARE
1 activități de schimb valutar autorizație și cod statistic punct de schimb valutar  – OMFP 664/12 se obține o autorizație, împreună cu cîte un cod statistic pentru fiecare punct de schimb valutar deținut de către firma solicitantă, care poate fi: casă de schimb valutar (cf L 31/90), persoană juridică ce pot desfășura asemenea activități în baza unor legi speciale și care au prevăzute în actele constitutive posibilitatea de a desfășura asemenea activități, unitățile turistice cu cazare, cf. condițiile O 664/12 – A2
revocare autorizație și/sau cod statistic punct de schimb valutar se poate face și la cererea firmei titulare

3. Pensii private și facultative

NR. CRT. ACTIVITATE ACT ADMINISTRATIV DE OBȚINUT LEGISLAȚIE OBSERVAȚII
ACT PRINC. NORMĂ APLICARE
1 broker pensii private/facultative autorizație L411/04       L 205/06 NCSPP 3/13 agent de marketing al pensiilor private/facultative – persoană juridică, autorizat ca atare de către CSPP; poate fi doar societate (cf L 31/90)
aviz modificare act constitutiv orice modificare a actului constitutiv al unui broker se face la registrul comerțului numai după obținerea avizului CSPP
modificare aviz orice modificare a condițiilor în baza cărora s-a acordat inițial autorizația, se notifică la CSPP în maxim 5 zile lucrătoare de la data intervenirii modificării
aviz întrerupere temporară activitate se poate obține pentru maxim 3 ani, cu maxim 5 zile lucrătoare înaintea înregistrării în registrul comerțului a suspendării activității
aviz reluare activitate/renunțare la activitate în maxim 5 zile lucrătoare de la expirărea perioadei de suspendare a activității, broker-ul trebuie să înregistreze la registrul comerțului și să notifice CSPP reluarea activității sau renunțarea la activitate; dacă nu se respectă acest termen, CSPP retrage din oficiu autorizația broker-ului
retragere autorizație se poate face și la cererea broker-ului titular al autorizației, înaintea înregistrării mențiunii corespunzătoare (radiere societate sau modificare obiect activitate) la registrul comerțului
2 intermediar pensii private/facultative aviz agent de marketing al pensiilor private/facultative – persoană juridică, autorizat de către BNR, CNVM sau ASF în alte domenii de activitate, care a primit acordul instituției care l-a autorizat și avizul CSPP pentru desfășurarea activității de marketing al pensiilor private; poate fi doar societate (cf L 31/90)
modificare aviz orice modificare a condițiilor în baza cărora s-a acordat inițial avizul, se notifică la CSPP în maxim 5 zile lucrătoare de la data intervenirii modificării
aviz întrerupere temporară activitate se poate obține pentru maxim 3 ani, cu maxim 5 zile lucrătoare înaintea înregistrării în registrul comerțului a suspendării activității
aviz reluare activitate/renunțare la activitate în maxim 5 zile lucrătoare de la expirărea perioadei de suspendare a activității, broker-ul trebuie să înregistreze la registrul comerțului și să notifice CSPP reluarea activității sau renunțarea la activitate; dacă nu se respectă acest termen, CSPP retrage din oficiu autorizația intermediarului
retragere aviz se poate face și la cererea intermediarului titular al avizului, înaintea înregistrării mențiunii corespunzătoare (radiere societate sau modificare obiect activitate) la registrul comerțului
3 agent marketing pensii private aviz poate fi organizat ca PFA/ÎI/IF sau salariat al unui administrator/broker/ ntermediar de pensii private, care obține avizul pentru toți agenții – persoane fizice, colaboratori sau angajați
4 formare profesională agenți de marketing al pensiilor private – persoane fizice este o persoană juridică (societate) avizată de către CSPP în acest sens
modificare aviz orice modificare a condițiilor sau actelor în baza cărora s-a acordat avizul se notifică la CSPP în maxim 5 zile lucrătoare de la intervenirea acestora/înregistrarea lor în registrul comerțului
aviz întrerupere temporară activitate se poate obține pentru maxim 3 ani, cu maxim 5 zile lucrătoare înaintea înregistrării în registrul comerțului a suspendării activității
aviz reluare activitate/renunțare la activitate în maxim 5 zile lucrătoare de la expirărea perioadei de suspendare a activității, broker-ul trebuie să înregistreze la registrul comerțului și să notifice CSPP reluarea activității sau renunțarea la activitate; dacă nu se respectă acest termen, CSPP retrage din oficiu autorizația intermediarului
retragere aviz se poate face și la cererea titularului avizului, înaintea înregistrării mențiunii corespunzătoare (radiere societate sau modificare obiect activitate) la registrul comerțului

4. Brokeri asigurare/reasigurare și furnizori programe educaționale în domeniul asigurărilor

NR. CRT. ACTIVITATE ACT ADMINISTRATIV DE OBȚINUT LEGISLAȚIE OBSERVAȚII
ACT PRINC. NORMĂ APLICARE
1 brokeri asigurare/reasigurare autorizație și certificat de înmatriculare L 32/00 NASF 9/15 NASF/29/15 se poate cere de către persoane juridice – firme
eliberare duplicat autorizație OCSA 3101/07 se poate cere în caz de pierdere, distrugere sau furt al autorizației
modificare autorizație NASF 9/15 NASF/29/15 în caz de modificare a condițiilor în baza cărora s-a acordat autorizația, cf. NASF 9/15
informare prealabilă în cazul în care un broker din România dorește să desfășoare activitate în alt stat membru UE
suspendare autorizație se pot face și la cererea broker-ului titular al autorizației, în caz de suspendare sau încetare a activității
încetare autorizație
2 furnizori programe educaționale în domeniul asigurărilor autorizație L 32/00 OCSA 8/12 pot fi persoane juridice române
radiere autorizație se poate face și la cererea titularului autorizației
eliberare duplicat autorizație OCSA 3101/07 se poate cere în caz de pierdere, distrugere sau furt al autorizației
Call Now Button