Autorizatii necesare

NR. CRT. DOMENIU ACTIVITATE
1 Agricultură
2 Protecția mediului
3 Sanitar-Veterinar
4 Turism
5 Securitate la incendiu (PSI)
6 Activități care necesită obligatoriu autorizație sanitară de funcționare
7 Transporturi rutiere (mărfuri și persoane)
8 Servicii prestate în domeniul auto și automotive (de exemplu: ateliere auto, stații ITP etc.)
9 Activități de arhivă
10 Operațiuni cu arme și muniții
11 Burse de mărfuri
12 Cadastru, geodezie și cartografie
13 Activități în domeniul adopțiilor interne și internaționale
14 Furnizori formare profesională adulți
15 Conformitate și securitate produse
16 Analize și încercări produse pentru construcții
17 Produse cosmetice
18 Cultură și arte
19 Operațiuni cu explozivi
20 Floră și faună sălbatică, arii naturale protejate și activități de vînătoare
21 Incubatoare de afaceri
22 ISCIR
23 Jocuri de noroc
24 Operatori la Arhiva de Garanții Reale Mobiliare
25 Activități referitoare la persoanele cu handicap (unități protejate)
26 Operațiuni cu metale și pietre prețioase
27 Activități cu caracter erotic sau pornografic (indisponibil momentan)
28 Activități sportive
29 Parcuri industriale
30 Produse cu dublă utilizare
31 Servicii funerare (pompe funebre, cremaotorii umane etc.)
32 Grupuri/organizații de producători agricoli sau silvici
33 Știință și tehnologie
34 Intermediari și brokeri în domeniul pensiilor private/facultative
35 Brokeri în domeniul asigurărilor/reasigurărilor
36 IFN (cele care se înscriu în Registrul de Evidență BNR – case de amanet, case de ajutor reciproc și altele) 
37 Metrologie legală
38 Muncă și domenii conexe (autorizații funcționare și servicii prevenire și protecție în domeniul SSM, stimulare ocupare forță muncă, plasare forță muncă și agenți de muncă temporară)
39 Profesii reglementate (numai forme de organizare independentă exercitare profesii, care se înregistrează la registrul comerțului)
40 Furnizori produse și servicii PSI
41 Cabinete medicale, farmacii (inclusiv oficine locale) și drogherii
42 Servicii sociale
43 Silvicultură
44 Comisionari în vamă și operatori în zonele libere
45 Firme care desfășoară activități de schimb valutar (nesupravegheate de BNR)
46 Servicii energetice
47 Furnizori de programe educaționale în domeniul asigurărilor

Sursa: www.eficientconsult.ro

Call Now Button