Lista autorizărilor în domeniul furnizorilor de calificări profesionale

NR. CRT. ACTIVITATE ACT ADMINISTRATIV DE OBȚINUT LEGISLAȚIE OBSERVAȚII
ACT PRINC. NORMĂ APLICARE
1 furnizare formare profesională adulți autorizație OG 129/00 HG 522/03 OMMuncii 353/03  numai pentru furnizori care doresc să elibereze certificate de absolvire/calificare cu recunoaștere națională; se acordă pentru 4 ani, pentru fiecare competență/calificare etc., pentru care se organizează programe de formare profesională și pentru fiecar sediu (principal și/sau secundar) în incinta căruia se desfășoară activitatea de formare profesională
reînnoire autorizație autorizația se poate reînnoi pentru perioade succesive de cîte 4 ani fiecare
notificare modificări condiții autorizare se face cu minim 10 zile lucrătoare înaintea modificărilor (în cazul celor referitoare la programul de formare) și în maxim 15 zile de la data producerii modificărilor în statutul ori activitatea furnizorului (în cazul schimbărilor care modifică condițiile de autorizare)
notificare furnizare formare profesională în sistem transfrontalier se face de către furnizori stabiliți în alte state UE sau SEE, care prestează servicii de furnizare formare profesională în regim transfrontalier, cu minim 5 zile înaintea primei prestări a programului de formare profesională, precum și înaintea fiecărei prestări uterioare
notificare furnizare formare profesională fără eliberare de certificate cu recunoaștere națională se face de către furnizori stabiliți în România, care prestează servicii de furnizare formare profesională fără a elibera la final certificate cu recunoaștere națională, cu minim 5 zile înaintea primei prestări a programului de formare profesională, precum și înaintea fiecărei prestări uterioare
 duplicat autorizație se poate cere în caz de pierdere, sustragere sau deteriorare a autorizației
2 centre evaluare și certificare competențe profesionale obținute pe alte căi decît cele formale autorizație L 1/11     OUG 129/00 HG 522/03   OMEDU 4543/04 numai pentru persoane juridice (firme sau ONG-uri), care doresc să elibereze certificate de competență profesională cu recunoaștere națională; se acordă pentru fiecare competență/calificare etc. de care centrul dorește să se ocupe
 duplicat autorizație se poate cere în caz de pierdere, sustragere sau deteriorare a autorizației
3 formare profesională operatori RSVTI avizare L 64/08 OMAfaceri 130/11  –
4 formare profesională operatori control nedistructiv OMAfaceri 1001/13 – A1 și A3
5 formare profesională sudori
Call Now Button