Cultură și arte

Atenție! Lista nu cuprinde informații cu privire la autorizațiile necesare următoarelor:

– autorizări acordate de către cultele religioase sau în legătură cu acestea;

– morminte și opere comemorative de război;

– biblioteci;

– clasarea elementelor aparținînd patrimoniului cultural național: imaterial, tehnic industrial, mobil, monumente istorice.

1. Cinematografie

NR. CRT. ACTIVITATE ACT ADMINISTRATIV DE OBȚINUT LEGISLAȚIE OBSERVAȚII
ACT PRINC. NORMĂ APLICARE
1 activități în domeniul cinematografiei certificat înscriere în Registrul Cinematografiei OG 39/05 OMCC 2379/06 se obține de către orice persoane fizice/juridice (comercianți și ONG), care desfășoară activități de producție, comerț și pestări servicii în domeniul cinematografiei
certificat înscriere mențiuni în Registrul Cinematografiei orice modificări ale datelor înscrise inițial: modificări denumire și alte date de identificare, obiect activitate, suspendare ori încetare activitate, radiere înscriere în Registru etc.
2 exploatare filme pe teritoriul României certificat clasificare film orice film poate fi exploatat în România prin desfășurarea uneia sau mai multora dintre următoarele activități: proiecție publică în cinematografe, comercializare și/sau închiriere de videograme
etichetă clasificare film numai pentru cei care desfășoară activități de comercializare și/sau închiriere de videograme
certificat înscriere mențiuni în Registrul Cinematografiei orice modificări ale datelor înscrise inițial: modificări denumire și alte date de identificare, obiect activitate, suspendare ori încetare activitate, radiere înscriere în Registru etc.
3 activități ale cinematografelor certificat înscriere în Registrul Cinematografiei se obține de către persoanele fizice/juridice (comercianți și ONG) care dețin săli sau grădini pentru spectacole cinematografice
certificat înscriere mențiuni în Registrul Cinematografiei orice modificări ale datelor înscrise inițial: modificări denumire și alte date de identificare, obiect activitate, suspendare ori încetare activitate, radiere înscriere în Registru etc.

2. Impresariat artistic și companii de spectacole sau concerte

NR. CRT. ACTIVITATE ACT ADMINISTRATIV DE OBȚINUT LEGISLAȚIE OBSERVAȚII
ACT PRINC. NORMĂ APLICARE
1 impresariat artistic aviz OG 21/07 HG 86/08 se face de către persoanele juridice (comercianți sau ONG), române sau rezidente în alt stat UE
suspendare aviz se poate face inclusiv la cererea titularului avizului, pentru perioada solicitată; se menționează și în Registrul Artelor Spectacolului
retragere aviz se poate face inclusiv la cererea titularului avizului; se menționează și în Registrul Artelor Spectacolului
certificat înscriere în Registrul Artelor Spectacolului OMCC 2323/09 se face de către persoanele fizice/juridice (comercianți sau ONG), române sau rezidente în alt stat UE, după obținerea avizului pentru activități de impresariat artistic
certificat înscriere mențiuni în Registrul Artelor Spectacolului orice modificări ale datelor înscrise inițial: modificări denumire și alte date de identificare, obiect activitate, suspendare ori încetare activitate, radiere înscriere în Registru etc.
2 companii de spectacole sau concerte certificat înscriere în Registrul Artelor Spectacolului se obține de către companiile care doar organizează spectacole/concerte, și de companiile care organizează spectacole/concerte și își și impresariază propriile producții artistice
certificat înscriere mențiuni în Registrul Artelor Spectacolului orice modificări ale datelor înscrise inițial: modificări denumire și alte date de identificare, obiect activitate, suspendare ori încetare activitate, radiere înscriere în Registru etc.

3. Monumente istorice

NR. CRT. ACTIVITATE ACT ADMINISTRATIV DE OBȚINUT LEGISLAȚIE OBSERVAȚII
ACT PRINC. NORMĂ APLICARE
1 introducere monumente istorice în circuitul public aviz L 422/01  – se obține inclusiv de firmele și ONG-urile proprietari de monumente istorice, care au și obligația de a asigura, pe propria răspundere, condiții corespunzătoare de filmare, fotografiere, vizitare reproducere sau publicitate a monumentului istoric deținut, în scopul protejării acestuia

4. Muzee

NR. CRT. ACTIVITATE ACT ADMINISTRATIV DE OBȚINUT LEGISLAȚIE OBSERVAȚII
ACT PRINC. NORMĂ APLICARE
1 muzee și colecții publice aviz prealabil L 311/03 OMCC 2297/06 se obține inclusiv de către firme și comercianți care înființează muzee și/sau colecții publice, înaintea acreditării
acreditare OMCC 2057/07 se obține inclusiv de către firme și comercianți care înființează muzee și/sau colecții publice, după obținerea avizului; se obține și pentru secții/filiale ale muzeelor/colecțiilor publice; se poate obține și temporar, cu posibilitatea de obținere ulterioară a unei acreditări definitive
acordare titulatură muzeu sau colecție publică (clasificare) OMCC 2185/07 se poate obține (sau schimba) în titulatură de muzeu sau colecție publică de importanță: națională, regională, județeană sau locală
schimbare titulatură muzeu sau colecție publică (în cadrul clasificării)

5. Patrimoniu cultural mobil

NR. CRT. ACTIVITATE ACT ADMINISTRATIV DE OBȚINUT LEGISLAȚIE OBSERVAȚII
ACT PRINC. NORMĂ APLICARE
1 Laboratoare și ateliere de restaurare și conservare a bunurilor culturale mobile clasate autorizație de funcționare L 182/00 HG 216/04 se poate obține numai de către persoane juridice (firme și ONG-uri)
modificări autorizație de funcționare în cazul schimbării sediului laboratorului/atelierului și a altor situații care modifică condițiile autorizației acordate inițial
notificare se face de către laboratoarele/atelierele – persoane juridice (firme și ONG-uri) care au sediul în alt stat UE și au fost deja autorizate în acel stat, dorind să defășoare activitate și în România
2 export bunuri culturale mobile certificat export HG 518/04 se poate obține și de către firme și ONG-uri deținătoare de bunuri culturale mobile, clasate sau neclasate și pentru exporturi definitive sau temporare, cu excepțiile prev. de HG 518/04 (bunuri care pot fi exportate definitiv sau temporar fără certificat și restricții)
3 clasare/declasare bunuri culturale mobile hotărîre clasare/declasare HG 886/08 se poate obține și la cerere, de către firme/ONG-uri care dețin bunuri culturale mobile; procedura include și trecerea unui bun cultural mobil dintr-o categorie juridică în alta
4 comerț cu bunuri culturale mobile autorizație de funcționare HG 1420/03 se poate obține de operatori economici care comercializează bunuri culturale mobile
modificări autorizație de funcționare în cazul schimbării sediului, consilierului de specialitate al operatorului sau obiectului de activitate
notificare se face de către operatori economici care au sediul în alt stat UE și au fost deja autorizați în acel stat, dorind să defășoare activitate și în România
Call Now Button