Muncă și domenii conexe (autorizații funcționare și servicii prevenire și protecție în domeniul SSM, stimulare ocupare forță muncă, plasare forță muncă și agenți de muncă temporară)

Atenție! Lista nu cuprinde informații cu privire la avizarea documentațiilor tehnice, de informare sau de instruire în domeniul sănătății și securității în muncă (SSM)

1. Sănătatea și securitatea în muncă

NR. CRT. ACTIVITATE ACT ADMINISTRATIV DE OBȚINUT LEGISLAȚIE OBSERVAȚII
ACT PRINC. NORMĂ APLICARE
1 funcționarea unității dpdv SSM autorizație de funcționare L 319/06 HG 1425/06 se obține de către angajatorii care nu au obligația înregistrării în registrul comerțului
2 servicii externe de prevenire și protecție certificat de abilitare se poate obține de către firme, române și/sau din alte state UE (care nu au fost autorizate conform legii statului de origine) pentru prestarea în beneficiul oricărui angajator, a activităților de prevenire și protecție SSM prevăzute la art. 15/HG 1425/06; firmele străine pot desfășura aceste activități permanent, temporar sau ocazional
reînnoire certificat de abilitare se cere cînd intervin la titular modificări de genul celor prevăzute la art. 42/HG 1425/06, în maxim 10 zile lucrătoare de la producerea modificărilor
notificare se face de către firme din alte state UE care doresc prestarea acestor servicii în România (permanent, temporar sau ocazional) și care au fost autorizate conform legii din statul de origine

2. Agenții de muncă temporară

NR. CRT. ACTIVITATE ACT ADMINISTRATIV DE OBȚINUT LEGISLAȚIE OBSERVAȚII
ACT PRINC. NORMĂ APLICARE
1 agent de muncă temporară autorizație de funcționare L 53/03 HG 1256/11 se obține cîte o autorizație de funcționare pentru sediul social și pentru fiecare filială a agentului, care poate fi doar persoană juridică (firmă sau ONG); valabilă 2 ani de la data emiterii
prelungire autorizație de funcționare se poate prelungi din 2 în 2 ani, cu minim 3 luni înaintea expirării autorizației în termen de valabilitate
depunere autorizație de funcționare se depune în maxim 15 zile calendaristice de la data încetării activității agentului, la agenția teritorială pentru prestații sociale

3. Furnizori de servicii specializate în domeniul stimulării ocupării forței de muncă

NR. CRT. ACTIVITATE ACT ADMINISTRATIV DE OBȚINUT LEGISLAȚIE OBSERVAȚII
ACT PRINC. NORMĂ APLICARE
1 furnizori de servicii specializate în domeniul stimulării ocupării forței de muncă acreditare L 76/02 HG 277/02 se pot acredita, pe durată nedeterminată, următoarele activități: a). consiliere și informare; b). mediere pe piața forței de muncă; se pot acredita persoane juridice (firme și/sau ONG-uri) sau persoane fizice (PFA, ÎI sau IF) române sau din alte state UE, care nu au obligația acreditării sau oricărui alt tip de autorizări în statul de origine, dorind să furnizeze servicii în domeniu, cu caracter permanent, în România
notificare se pot notifica următoarele activități: a). consiliere și informare; b). mediere pe piața forței de muncă; se pot notifica persoane juridice (firme și/sau ONG-uri) sau persoane fizice (PFA, ÎI sau IF) din alte state UE, care sunt acreditate sau autorizate în orice alt mod în statul de origine ori, deși nu sunt acreditate sau autorizate în orice alt mod în statul de origine, doresc furnizarea serviciilor în România transfrontalier, doar în mod ocazional și temporar
notificare deschidere sedii secundare cu activitate în domeniu sunt obligați la aceasta doar furnizorii – persoane juridice (firme și/sau ONG-uri), române și/sau din alte state UE, care furnizează servicii, cu caracter permanent, pe teritoriul României; se face în maxim 5 zile lucrătoare de la data emiterii actului care atestă deschiderea sediului secundar cu activitate în domeniu

4. Plasarea forței de muncă în străinătate

NR. CRT. ACTIVITATE ACT ADMINISTRATIV DE OBȚINUT LEGISLAȚIE OBSERVAȚII
ACT PRINC. NORMĂ APLICARE
1 agenti de ocupare forță de muncă în străinătate înregistrare L 156/00 HG 384/01 pot desfășura activități de mediere socială pentru angajarea cetățenilor români în străinătate, societăți române (cf L 31/90) sau filiale ale societăților străine (înființate în România cf L 31/90); înregistrarea se face după înființare, la ITM
2 agenti de crew-ing autorizație HG 83/03  – pot fi societăți (cf L 31/90); pentru obținerea autorizației, este necesară instituirea unei garanții financiare de minim 100.000 $, în sensul asigurării cazurilor de abandonare în afara României a personalului navigant plasat la muncă de către agenția în discuție
Call Now Button