Operațiuni cu arme și muniții

NR. CRT. ACTIVITATE ACT ADMINISTRATIV DE OBȚINUT LEGISLAȚIE OBSERVAȚII
ACT PRINC. NORMĂ APLICARE
1 procurare, deținere și folosire autorizație L 295/04 HG 11/18            HG 197/16 pentru firme și ONG-uri (100% private), pentru arme letale sau neletale (după caz) și numai pentru una sau mai multe dintre următoarele activități: înarmarea personalului de pază, în cazul firmelor/ONG-urilor care își asigură paza bunurilor, valorilor sau persoanelor, ori pentru firmele care desfășoară activități de pază; trageri cu arme în poligoane, în scopuri de antrenament sau divertisment, ori pentru organizare de cursuri de trageri; activități sportive sau artistice, în centre de producție cinematografică, teatre, circuri sau televiziuni
vizare autorizație se face o dată la doi ani
preschimbare autorizație se cere, în maxim 10 zile de la intervenirea uneia dintre următoarele situații: schimbarea denumirii sau sediului titularului; dacă autorizația a fost furată, pierdută, deteriorată sau distrusă; dacă s-a folosit integral pe autorizație, spațiul rezervat mențiunilor și vizelor
retragere autorizație printre altele, se face și la încetarea activității titularului
2 poligon de tragere (arme letale) autorizație funcționare se poate autoriza construirea și amenajarea următoarelor tipuri de poligoane: pentru pregătire personal propriu (societate de pază); pentru verificare arme și muniții (armurieri autorizați pentru producție și/sau reparare arme); antrenament și agrement
3 armurier autorizație pot fi atît persoane fizice, cît și juridice
4 intermediar
5 transfer temporar în UE permis pentru arme de foc, transferate temporar din România, în alte state membre; valabil un an, cu posibilitate prelungire pentru încă un an
6 transfer fără acord prealabil autorizație pentru operațiuni cu arme și muniții între armurieri/intermediari din România și armurieri/intermediari din alte state membre UE
7 achiziționare acord prealabil se obține de către armurierii și intermediarii autorizați din România, care achiziționează arme letale și/sau muniții din alte state UE
Call Now Button