Profesii reglementate (numai forme de organizare independentă exercitare profesii, care se înregistrează la registrul comerțului)

Atenție! Lista nu cuprinde informații cu privire la următoarele:

– forme de organizare ale profesiilor liberale care nu se înregistrează la registrul comerțului (de exemplu: birouri individuale, birouri asociate, societăți civile profesionale etc.);

– autorizarea în România a firmelor de audit financiar rezidente în state terțe (non-UE).

1. Auditori financiari

NR. CRT. ACTIVITATE ACT ADMINISTRATIV DE OBȚINUT LEGISLAȚIE OBSERVAȚII
ACT PRINC. NORMĂ APLICARE
1 audit financiar autorizație OUG 75/99 HCAF 16/12 pot fi autorizate ca și auditori financiari și societăți (cf L 31/90) care, pe lîngă activitatea de audit financiar, pot desfășura și activități de: expertiză contabilă, consultanță fiscală, insolvență/faliment sau evaluări, cu condiția obținerii aprobărilor/autorizărilor specifice fiecăruia dintre aceste domenii
modificare autorizație se comunică în 10 zile lucrătoare de la intervenire, modificările prevăzute de HCAF 16/12
suspendare autorizație se poate face și la cerere, în cazul suspendării firmei la registrul comerțului
renunțare la autorizație se poate face și la cerere, cu respectarea unui preaviz de 15 zile lucrătoare
1 audit financiar autorizație OUG 75/99 HCAF 134/10 pot fi autorizate ca și auditori financiari și firme de audit autorizate în alte state UE care, pe lîngă activitatea de audit financiar, pot desfășura și activități de: expertiză contabilă, consultanță fiscală, insolvență/faliment sau evaluări, cu condiția obținerii aprobărilor/autorizărilor specifice fiecăruia dintre aceste domenii

2. Bone

NR. CRT. ACTIVITATE ACT ADMINISTRATIV DE OBȚINUT LEGISLAȚIE OBSERVAȚII
ACT PRINC. NORMĂ APLICARE
1 bone acreditare L167/14       L 197/12 HG 118/14 profesia se poate exercita și independent, ca PFA/ÎI – furnizor de servicii sociale. Încă nu s-au publicat norme de aplicare prin care să se reglementeze în mod concret procedura de acreditare a unei asemenea PFA/ÎI

3. Arhitecți

NR. CRT. ACTIVITATE ACT ADMINISTRATIV DE OBȚINUT LEGISLAȚIE OBSERVAȚII
ACT PRINC. NORMĂ APLICARE
1 activități de arhitectură înregistrare L 184/01  – se înregistrează în registrul comerțului societăți (cf L 31/90) cu acest obiect de activitate

4. Consultanți fiscali

NR. CRT. ACTIVITATE ACT ADMINISTRATIV DE OBȚINUT LEGISLAȚIE OBSERVAȚII
ACT PRINC. NORMĂ APLICARE
1 consultanță fiscală înscriere și autorizație funcționare OG 71/01 H 3/17 pot fi autorizate ca și consultanți fiscali și societăți (cf L 31/90) care, pe lîngă activitatea de consultanță fiscală, pot desfășura și activități de: expertiză contabilă sau audit financiar, cu condiția obținerii aprobărilor/autorizărilor specifice fiecăruia dintre aceste domenii
inactivitate se poate face și la cererea titularului, după suspendarea firmei la registrul comerțului
radiere înscriere și autorizație funcționare se poate face și la cererea titularului
modificare înscriere și autorizație funcționare se face în maxim 30 de zile de la data intervenirii modificării

5. Experți contabili și contabili autorizați

NR. CRT. ACTIVITATE ACT ADMINISTRATIV DE OBȚINUT LEGISLAȚIE OBSERVAȚII
ACT PRINC. NORMĂ APLICARE
1 expert contabil înscriere OG65/94  – pot fi autorizate ca și experți contabili și firmele care, pe lîngă activitatea de expertiză contabillă, pot desfășura și activități de: consultanță fiscală, evaluări sau audit financiar, cu condiția obținerii aprobărilor/autorizărilor specifice fiecăruia dintre aceste domenii
2 contabil autorizat  –  –

6. Medici veterinari

NR. CRT. ACTIVITATE ACT ADMINISTRATIV DE OBȚINUT LEGISLAȚIE OBSERVAȚII
ACT PRINC. NORMĂ APLICARE
1 activități medical-veterinare înscriere în Registrul cabinetelor medical-veterinare L 160/98  – se înregistrează în registrul comerțului societăți (cf L 31/90) cu acest obiect de activitate

7. Detectivi particulari

NR. CRT. ACTIVITATE ACT ADMINISTRATIV DE OBȚINUT LEGISLAȚIE OBSERVAȚII
ACT PRINC. NORMĂ APLICARE
1 activități de investigare și altele specifice detectivilor particulari (societăți specializate sau cabinete individuale) licență funcționare L 329/03 HG 1666/04 se înregistrează la registrul comerțului numai societățile specializate; cabinetele individuale sunt forme pur civile de organizare a profesiei
modificări licență funcționare se anunță, în 10 zile, modificări ref. la: organizare, structură, adresa sediului principal sau a punctelor de lucru, încetarea sau întreruperea activității
aviz se obține de la IPJ, înainte de a cere licența de funcționare
Call Now Button