Securitate la incendiu PSI

1. Lista tipurilor de clădiri care necesită autorizație din punct de vedere PSI (cu relevanță numai pentru firme și ONG-uri)

NR. CRT. ACTIVITATE ACT ADMINISTRATIV DE OBȚINUT LEGISLAȚIE OBSERVAȚII
ACT PRINC. NORMĂ APLICARE
1 clădiri ”înalte” sau ”foarte înalte” dpdv psi aviz și autorizație securitate incendiu L 307/06 HG 571/16    OMAI 129/16 indiferent de aria construită sau destinație; se obține la realizarea construcției, modificarea ori schimbarea destinației acesteia, în sensul încadrării în această categorie
2 clădiri cu încăperi sau grupuri de încăperi definite ca ”săli aglomerate dpdv psi indiferent de aria construită, destinație sau regim de înălțime; se obține la realizarea construcției, modificarea ori schimbarea destinației acesteia, în sensul încadrării în această categorie
3 clădiri agrozootehnice, închise, cu suprafețe ≥ 600 mp  se obține la realizarea construcției, modificarea ori schimbarea destinației acesteia, în sensul încadrării în aceste categorii; se exceptează: solariile, răsadnițele, ciupercăriile, serele, silozurile metalice și depozitele de furaje fibroase
4 clădiri agroindustriale, închise, cu suprafețe ≥ 600 mp
5 clădiri pentru depozitarea buteliilor transportabile  se obține la realizarea construcției, modificarea ori schimbarea destinației acesteia, în sensul încadrării în aceste categorii; se obține doar în cazul buteliilor de capacitate medie sau mare, pentru gaze comprimate, lichefiate ori dizolvate sub presiune; se exceptează buteliile pentru GPL
6 clădiri/spații din clădiri cu destinație de comerț doar arii desfășurate ≥ 200 mp (pentru spații amenajate în clădiri de locuit colective) sau ≥ 600 mp în celelalte cazuri; se obține la realizarea construcției, modificarea ori schimbarea destinației acesteia, în sensul încadrării în aceste categorii
7 clădiri/spații din clădiri cu destinație de alimentație publică doar arii desfășurate ≥ 200 mp; se obține la realizarea construcției, modificarea ori schimbarea destinației acesteia, în sensul încadrării în aceste categorii
8 clădiri/spații din clădiri cu destinație de birouri doar arii desfășurate ≥ 600 mp; se obține la realizarea construcției, modificarea ori schimbarea destinației acesteia, în sensul încadrării în aceste categorii
9 clădiri/spații din clădiri cu destinație financiar-bancară
10 clădiri/spații din clădiri cu destinație de activități asigurări
11 clădiri/spații din clădiri cu destinație de activități ale burselor
12 clădiri/spații din clădiri cu destinație de îngirire a sănătății, cu spitalizare continuă indiferent de suprafață; se obține la realizarea construcției, modificarea ori schimbarea destinației acesteia, în sensul încadrării în această categorie
13 clădiri/spații din clădiri cu destinație de dispensar doar arii desfășurate ≥ 600 mp; se obține la realizarea construcției, modificarea ori schimbarea destinației acesteia, în sensul încadrării în această categorie
14 clădiri/spații din clădiri cu destinație de policlinică
15 clădiri/spații din clădiri cu destinație de învățămînt, supraveghere, cazare, adăpostire, îngrijire a preșcolarilor, elevilor sau studenților doar arii desfășurate ≥ 150 mp; se obține la realizarea construcției, modificarea ori schimbarea destinației acesteia, în sensul încadrării în această categorie
16 clădiri/spații din clădiri cu destinație de învățămînt, supraveghere, cazare, adăpostire, îngrijire a bătrînilor, persoanelor cu dizabilități ori lipsite de adăpost
17 clădiri/spații din clădiri cu destinație de gară doar arii desfășurate ≥ 600 mp; se obține la realizarea construcției, modificarea ori schimbarea destinației acesteia, în sensul încadrării în aceste categorii
18 clădiri/spații din clădiri cu destinație de autogară
19 clădiri/spații din clădiri cu destinație de aerogară
20 clădiri/spații din clădiri cu destinație de stație metrou indiferent de suprafață; se obține la realizarea construcției, modificarea ori schimbarea destinației acesteia, în sensul încadrării în această categorie
21 clădiri/spații din clădiri cu destinație de cultură doar arii desfășurate ≥ 600 mp; se obține la realizarea construcției, modificarea ori schimbarea destinației acesteia, în sensul încadrării în această categorie
22 clădiri/spații din clădiri cu destinație de parcare doar parcări pentru mai mult de 10 autoturisme; se obține la realizarea construcției, modificarea ori schimbarea destinației acesteia, în sensul încadrării în această categorie
23 clădiri/spații din clădiri cu destinație de centru agrement se obține pentru centrele care includ: săli de fitness, aerobic, tenis de masă, biliard sau fotbal mecanic, terenuri de squash, fotbal, tenis, minifotbal (inclusiv vestiarele aferente acestora), piscine interioare, servicii de întreținere și relaxare corporală (împachetări, masaj, hidromasaj, băi de plante, baie turcească, cabine de cromo-aromo-terapii, saună uscată) etc., cu arie desfășurată ≥ 200 mp (pentru spații amenajate în clădiri de locuit colective) sau ≥ 600 mp în celelalte cazuri; se obține la realizarea construcției, modificarea sau schimbarea destinației acesteia, în sensul încadrării în această categorie
24 clădiri/spații din clădiri cu destinație de producție doar arii desfășurate ≥ 200 mp (pentru spații amenajate în clădiri de locuit colective) sau ≥ 600 mp în celelalte cazuri; se obține la realizarea construcției, modificarea ori schimbarea destinației acesteia, în sensul încadrării în aceste categorii
25 clădiri/spații din clădiri cu destinație de depozitare
26 clădiri/spații din clădiri cu destinație de primire turistică se obține doar pentru următoarele tipuri de clădiri/spații clădiri cu destinație de primire turistică, cu mai mult de 8 caamere și/sau 16 locuri: moteluri, hosteluri, minihoteluri, hoteluri, hoteluri-apartament, bungalouri, vile și popasuri turistice, sate de vacanță, căsuțe de camping, cabane turistice, de vînătoare sau de pescuit, pensiuni turistice (rurale sau urbane), inclusiv unitățile de alimentație din incintele acestora; se obține la realizarea construcției, modificarea ori schimbarea destinației acesteia, în sensul încadrării în aceste categorii
27 sisteme/construcții/instalații pentru stații publice de distribuție carburanți numai stații pentru autovehicule cu capacitate stocare lichide petroliere < 300 mc; se obține la realizarea construcției, modificarea ori schimbarea destinației acesteia, în sensul încadrării în aceste categorii
28 sisteme/construcții/instalații pentru stații publice mixte de distribuție carburanți se obține la realizarea construcției, modificarea ori schimbarea destinației acesteia, în sensul încadrării în această categorie
29 clădiri civile subterane ori spații publice amenajate la subsolul, demisolul ori pe acoperișurile tip terasă ale clădirilor civile doar arii desfășurate ≥ 100 mp; se obține la realizarea construcției, modificarea ori schimbarea destinației acesteia, în sensul încadrării în această categorie
30 sisteme/construcții/instalații pentru stații depozitare si distribuție gaze naturale comprimate – combusitibil autovehicule (GNCV) se obține la realizarea construcției, modificarea ori schimbarea destinației acesteia, în sensul încadrării în această categorie
31 sisteme/construcții/instalații pentru alimentare cu apă – stingere incendii în parcuri și pe platforme industriale
32 construcții/amenajări sportive se obține pentru cele cu capacitate ≥ 200 locuri (scaune în spațiu  închis) sau ≥ 1.000 locuri (scaune în aer liber); se obține la realizarea construcției, modificarea ori schimbarea destinației, în sensul încadrării în această categorie
33 sisteme/construcții/instalații pentru distribuție gaze petroliere lichefiate la autovehicule autorizație securitate la incendiu numai stații pentru autovehicule cu capacitate stocare < 300 mc echivalent apă, neamplasate în stații mixte; se obține la realizarea construcției, modificarea ori schimbarea destinației acesteia, în sensul încadrării în aceste categorii
34 sisteme/construcții/instalații pentru stații transportabile de distribuție carburanți numai stații pentru autovehicule cu capacitate stocare/dpozitare < 300 mc
35 sisteme/construcții/instalații pentru punctele de desfacere la consumatori, ale buteliilor cu gaze petroliere lichefiate numai dacă implică butelii cu capacitate de stocare/depozitare între 250 kg GPL – 1.250 kg GPL
36 construcții/amenajări temporare în aer liber, cu destinație de întruniri sau spectacole numai dacă implică o capacitate ≥ 200 locuri pe scaune
37 construcții/amenajări temporare în aer liber, cu destinație de comerț numai dacă implică o suprafață/arie desfășurată ≥ 2.500 mp

2. Lucrări în domeniul PSI

NR. CRT. ACTIVITATE ACT ADMINISTRATIV DE OBȚINUT LEGISLAȚIE OBSERVAȚII
ACT PRINC. NORMĂ APLICARE
1 lucrări în domeniul PSI autorizație L 307/06 OMAI 87/10 se autorizează, pe durată nedeterminată, următoarele lucrări în domeniul PSI: proiectare, instalare și întreținere a sistemelor și instalațiilor de semnalizare, alarmare și alertare incendiu; proiectarea, instalarea și întreținerea sistemelor și instalațiilor de limitare și stingere incendii (exceptîndu-le pe cele cu gaze fluorurate cu efect de seră); termoprotecție cu vopsele termospumante și cu produse torcretare; ignifugare materiale combustibile; întreținere instalații speciale din compunerea autospecialelor folosite la stingerea incendiilor; verificarea, reîncărcarea și repararea stingătoarelor de incendiu (exceptîndu-le pe cele cu gaze fluorurate cu efect de seră); proiectare, instalare și întreținere sisteme și instalații de ventilare și evecuare fum și gaze fierbinți (exceptînd proiectare fum și gaze fierbinți din categoria natural-organizat). În cazul persoanelor juridice, se autorizează fiecare filială cu activitate în domeniu.
retragere autorizație se poate face și la cererea titularului autorizației
preschimbare autorizație se cere dacă: se schimbă forma de organizare (în cazul societăților, cf. L 31/90), se schimbă denumirea solictantului; se schimbă sediul principal (social sau profesional) al titularului.
notificare se face de către firme din alte state UE, care doresc să efectueze în România lucrări în domeniul PSI
2 laboratoare de încercări la foc autorizație OMAI 3/17 se autorizează firme, cf. OMAI 3/17, pe durată nedeterminată
restrîngere autorizație cînd se dorește renunțarea la una sau mai multe încercări la foc autorizate
extindere autorizație cînd se dorește adăugarea a una sau mai multe încercări la foc
Call Now Button