Știință și tehnologie

Atenție! Lista nu cuprinde informații referitoare la autorizările pentru instituțiile și unitățile de cercetare-dezvoltare supuse evaluării, clasificării și certificării.

NR. CRT. ACTIVITATE ACT ADMINISTRATIV DE OBȚINUT LEGISLAȚIE OBSERVAȚII
ACT PRINC. NORMĂ APLICARE
1 activitate hidrografică maritimă aviz de cercetare hidrografică-oceanografică L 395/04 www.dhmfn.ro se poate acorda inclusiv organsimelor sau organizațiilor private, române sau străine, interesate de desfășurarea a unor astfel de activități
2 parc științific și tehnologic autorizație OG 14/02 OMEDU 4940/06 se poate constitui pri asocierea în participațiune a două sau mai multe instituții publice și/sau private (firme și/sau ONG-uri), din care cel puțin un asociat este instituție de învățămînt superior acreditată sau unitate de cercetare-dezvoltare, iar administrator este obligatoriu o societate (cf L 31/90)
modificare autorizație orice modificare a componenței asocierii în cadrul parcului științific și tehnologic se face cu aprobarea MEDU, și cu condiția respectării scopului constituirii parcului
anulare autorizație se face la încetarea activității parcului, cu înștiințarea scrisă a MEDU, cu minim 60 de zile înaintea datei încetării
contract admitere în parc se încheie de către administratorul parcului, cu agenții economici – persoane juridice, care pot fi și private (firme și/sau ONG-uri), române ori străine, care desfășoară activități specifice parcului
Call Now Button