Activități referitoare la persoanele cu handicap (unități protejate)

NR. CRT. ACTIVITATE ACT ADMINISTRATIV DE OBȚINUT LEGISLAȚIE OBSERVAȚII
ACT PRINC. NORMĂ APLICARE
1 unitate protejată – drepturi persoane handicap autorizație L 448/06 HG 268/07 OMMuncii 1372/10 pot fi unități protejate și: a). operatorii economici privați cu personalitate juridică ce au cel puțin 30% din personalul angajat cu contract individual de muncă persoane cu handicap; b). ateliere, secții sau alte structuri cu gestiune proprie, organizate în cadrul operatorilor economici privați cu personalitate juridică sau ONG-urilor, care au persoane cu handicap cel puțin 30% din personalul angajat cu contract individual de muncă al respectivelor secții, ateliere ori structuri; c). PFA – persoană cu handicap, IF care include cel puțin o persoană cu handicap sau persoane cu handicap autorizate în baza unor legi speciale să funcționeze fie individual, fie în una dintre formele de organizare a profesiei. Autorizația este valabilă pe toată durata de îndeplinire a condițiilor de autorizare
retragere autorizație se poate face și la cererea titularului autorizației
Call Now Button