Consultanta Fiscala

COMPARAȚIE ÎNTRE REGIMUL JURIDIC ȘI FISCAL AL FIRMELOR TIP SRL/SRL-D ȘI PFA/ÎI

ATENȚIE! Acest articol cuprinde informații generale, prezentate în mod comparativ, privind modul de organizare, principalele taxe și impozite și alte obligații ale firmelor tip SRL/SRL-D (persoane juridice) pe de o parte, și PFA/ÎI (persoane fizice) de cealaltă parte. Pentru orice informații specifice de ordin juridic, fiscal, contabil sau de orice altă natură (de exemplu: situații juridice sau contabile deosebite, contracte specifice, constituirea unor patrimonii de afectațiune în cazul firmelor tip PFA/ÎI, informații detaliate privind aspectele tratate în prezentul articol, informații referitoare la taxe și impozite cum ar fi: TVA, accize, impozit pe reprezentanțe, investiții etc., venituri impozabile/neimpozabile, cheltuieli deductibile/nedeductibile, scutiri și altele asemenea), vă recomandăm să contactați un specialist (economist/contabil – pentru aspecte fiscale și contabile sau jurist – pentru celelalte aspecte).

1. FIRMĂ TIP S.R.L. (societate cu răspundere limitată): 

Generalități:

– poate funcționa cu doi sau mai mulți asociați (maxim 50) sau cu un singur asociat (unic);

– asociat/ți poate/pot fi, de regulă, orice persoane fizice și/sau juridice (firme și/sau ONG-uri);

– va avea un sediu principal (social) și poate avea unul sau mai multe sedii secundare (denumite generic ”puncte de lucru”);

– pentru sediu principal (social) stabilit în clădire gen condominiu (de exemplu, bloc de locuințe) este necesar acordul vecinilor direct învecinați cu spațiul sediului, numai dacă la respectivul sediu urmează să se defășoare activități;

– trebuie să aibă unul sau mai mulți administratori (asociați sau neasociați în firmă);

– la înființare, nu mai este este necesară depunerea unui capital social (minim 200 lei), la orice bancă din România;

– firma este o persoană distinctă de persoana/ele asociatului/ților (are personalitate juridică proprie), ceea ce înseamnă că firma este, în nume propriu, proprietarul bunurilor, drepturilor și obligațiilor pe care le deține. Mai exact, bunurile, drepturile și obligațiile firmei (de exemplu: mașini, clădiri, mărfuri cumpărate, închiriate sau împrumutate pe firmă, bani deținuți sau care trebuie încasați/achitați de firmă din tranzacțiile acesteia, amenzi și alte datorii ale firmei etc.) nu sunt bunurile, drepturile sau datoriile asociatului/ților, iar bunurile, drepturile și obligațiile asociatului/ților (de exemplu: mașini, clădiri sau altele cumpărate, închiriate sau împrumutate de asociat/ți, bani deținuți sau care trebuie încasați/achitați de asociat/ți din tranzacții personale ale acestuia/ora, amenzi sau alte datorii ale asociatului/ților etc.) nu sunt bunuri, drepturi sau datorii ale firmei. De aceea, în cazul în care se alege firma tip SRL în organizarea unei afaceri, pentru asociați, se pune întrebarea cum anume vor ”scoate” aceștia, în mod legal, bani din firmă: angajare cu un salariu, închirierea unui bun propriu pe firmă, dividende etc.

Principalele taxe și impozite datorate în varianta S.R.L. (tabelul cuprinde informații despre impozitul specific unor activități):

NR. CRT. TAXĂ/IMPOZIT COTE OBSERVAȚII
1 impozit pe veniturile microîntreprinderilor 1% dacă se angajează unul sau mai mulți salariați
3% abrogat de la 01.01.2023
se datorează în funcție de încasări, indiferent cîte cheltuieli există pe firmă. De exemplu, dacă avem încasări de 1.000 lei și cheltuieli de 900 lei, impozitul se calculează la suma de 1.000 lei. Salariații pot fi angajați fie cu normă întreagă, fie cu normă parțială, dacă fracțiunile de normă ale tuturor salariaților angajați, cumulate, reprezintă echivalentul unei norme întregi (de exemplu, doi angajați cu 4 ore fiecare, 4 salariați cu 2 ore fiecare etc.). Rezultă că, în cazul optării pentru varianta cu un singur salariat, se poate doar angajare cu normă întreagă.
2 impozit pe profit 16% se datorează de cînd, în intervalul unui an calendaristic, se realizează pe firmă încasări mai mari de 1.00.000 de euro; din acel moment, acest impozit îl înlocuiește pe cel pe veniturile microîntreprinderilor. Impozitul pe profit se datorează la cîștigul obținut pe firmă (încasări – cheltuieli). De exemplu, dacă avem încasări de 1.000 lei și cheltuieli de 900 lei, impozitul se calculează la suma de 100 lei (1000 – 900 = 100 lei).
3 impozit specific unor activități se datorează numai în cazul anumitor activități (în domeniul turismului și alimentației publice) de cînd, în intervalul unui an calendaristic, se realizează pe firmă încasări mai mari de 1.00.000 de euro; din acel moment, în cazul activităților incidente, acest impozit, nu impozitul pe profit, înlocuiește impozitul pe veniturile microîntreprinderilor. Impozitul specific intervine și se datorează conform cotelor și formulelor de calcul stabilite prin lege pentru fiecare tip de activitate în parte.
4 impozit pe dividende 8% se datorează pentru sumele provenite din încasarea dividendelor, de către fiecare asociat în firmă.
5 contribuție sănătate (CASS) 10% se datorează pentru sumele provenite din încasarea dividendelor, de către fiecare asociat în firmă.
6 impozite și contribuții pentru salarii dacă se angajează personal pe firmă, pe lîngă toate cele expuse în prezentul tabel, se adaugă dările aferente salariilor: impozit pe venit (10%), contribuția la pensie – CAS (25% – condiții normale de muncă; 4% – condiții deosebite de muncă; 8% – condiții speciale de muncă), contribuția la sănătate – CASS (10%) – contribuții datorate integral de către salariat, reținute și achitate din salariul acestuia de către firmă, în calitate de angajator. ATENȚIE! Nereținerea și neplata contribuțiilor pe salarii de către angajator constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoarea. La toate acestea se adaugă contribuția asigurătorie de muncă – 2,25%, datorată integral de către angajator.

Taxe de achitat pentru înființarea unei firme tip SRL:

– taxe de înființare la registrul comerțului: nu se datorează;

– taxă publicare acte în Monitorul Oficial – Partea a IV-a (se achită la înființarea firmei): 128 lei/pagina de manuscris (adică 2000 de caractere, inclusiv spațiile dintre cuvinte);

– taxe acte notariale (numai dacă este cazul): diferă de la un notar la altul.

În funcție de specificul activității pe care doriți să o desfășurați, este posibil să mai fie de achitat și alte taxe, de exemplu, pentru obținerea uneia sau mai multor autorizații pe care trebuie să le obțineți înaintea începerii desfășurării activității.

Vizualizați Lista autorizațiilor din România (pentru firme și ONG-uri)

2. FIRMĂ TIP S.R.L.-D (societate cu răspundere limitată – debutant): 

Generalități:

– poate funcționa cu unul sau mai mulți asociați (maxim 5);

– asociat/ți poate/pot fi, doar persoane fizice;

– va avea un sediu principal (social) și poate avea unul sau mai multe sedii secundare (denumite generic ”puncte de lucru”);

– pentru sediu principal (social) stabilit în clădire gen condominiu (de exemplu, bloc de locuințe) este necesar acordul vecinilor direct învecinați cu spațiul sediului, numai dacă la respectivul sediu urmează să se defășoare activități;

– trebuie să aibă unul sau mai mulți administratori (asociați în firmă);

– la înființare, nu mai este necesară depunerea unui capital social (minim 200 lei), la orice bancă din România;

– în obiectul de activitate, se pot include maxim 5 grupe de activitate (cf. CAEN REV.2), fiind interzise anumite obiecte de activitate, special prevăzute de lege (de exemplu: intermedieri financiare și asigurări, tranzacții imobiliare, jocuri de noroc și pariuri, producție sau comercializare de armament, muniții etc.);

– firma este o persoană distinctă de persoana/ele asociatului/ților (are personalitate juridică proprie), ceea ce înseamnă că firma este, în nume propriu, proprietarul bunurilor, drepturilor și obligațiilor pe care le deține. Mai exact, bunurile, drepturile și obligațiile firmei (de exemplu: mașini, clădiri, mărfuri cumpărate, închiriate sau împrumutate pe firmă, bani deținuți sau care trebuie încasați/achitați de firmă din tranzacțiile acesteia, amenzi și alte datorii ale firmei etc.) nu sunt bunurile, drepturile sau datoriile asociatului/ților, iar bunurile, drepturile și obligațiile asociatului/ților (de exemplu: mașini, clădiri sau altele cumpărate, închiriate sau împrumutate de asociat/ți, bani deținuți sau care trebuie încasați/achitați de asociat/ți din tranzacții personale ale acestuia/ora, amenzi sau alte datorii ale asociatului/ților etc.) nu sunt bunuri, drepturi sau datorii ale firmei. De aceea, în cazul în care se alege firma tip SRL în organizarea unei afaceri, pentru asociați, se pune întrebarea cum anume vor ”scoate” aceștia, în mod legal, bani din firmă: angajare cu un salariu, închirierea unui bun propriu pe firmă, dividende etc.;

– niciunul dintre asociați/administratori nu trebuie să mai fi făcut/să facă parte, ca asociat/acționar, în vreo societate din Spațiul Economic European. Nu contează dacă s-au deținut/se dețin firme gen PFA, Î.I., I.F., calitatea de membri în asociații sau fundații, administrator sau echivalent în vreo firmă etc.;

– regimul SRL-D se menține pentru maxim 3 ani de la înființare (cu excepțiile prevăzute de lege);

– minim 50% din profitul obținut în anul precedent, trebuie reînvestit în activitatea firmei (aceasta pînă la pierderea calității de SRL-D a firmei);

– se poate beneficia de o finanțare nerambursabilă de la statul român, în valoare de max. 10.000 euro.

Principalele taxe și impozite datorate în varianta S.R.L.-D (tabelul cuprinde informații despre impozitul specific unor activități):

NR. CRT. TAXĂ/IMPOZIT COTE OBSERVAȚII
1 impozit pe veniturile microîntreprinderilor 1% dacă se angajează unul sau mai mulți salariați
3% abrogat de la 01.01.2023
se datorează în funcție de încasări, indiferent cîte cheltuieli există pe firmă. De exemplu, dacă avem încasări de 1.000 lei și cheltuieli de 900 lei, impozitul se calculează la suma de 1.000 lei. Salariații pot fi angajați fie cu normă întreagă, fie cu normă parțială, dacă fracțiunile de normă ale tuturor salariaților angajați, cumulate, reprezintă echivalentul unei norme întregi (de exemplu, doi angajați cu 4 ore fiecare, 4 salariați cu 2 ore fiecare etc.). Rezultă că, în cazul optării pentru varianta cu un singur salariat, se poate doar angajare cu normă întreagă.Dacă se obține finanțarea nerambursabilă de la stat, trebuie să fie angajați obligatoriu minim 2 salariați, cu normă întreagă, pe o durată de minim 3 ani de la data obținerii finanțării.
2 impozit pe profit 16% se datorează de cînd, în intervalul unui an calendaristic, se realizează pe firmă încasări mai mari de 1.00.000 de euro; din acel moment, acest impozit îl înlocuiește pe cel pe veniturile microîntreprinderilor. Impozitul pe profit se datorează la cîștigul obținut pe firmă (încasări – cheltuieli). De exemplu, dacă avem încasări de 1.000 lei și cheltuieli de 900 lei, impozitul se calculează la suma de 100 lei (1000 – 900 = 100 lei).
3 impozit specific unor activități se datorează numai în cazul anumitor activități (în domeniul turismului și alimentației publice) de cînd, în intervalul unui an calendaristic, se realizează pe firmă încasări mai mari de 1.00.000 de euro; din acel moment, în cazul activităților incidente, acest impozit, nu impozitul pe profit, înlocuiește impozitul pe veniturile microîntreprinderilor. Impozitul specific intervine și se datorează conform cotelor și formulelor de calcul stabilite prin lege pentru fiecare tip de activitate în parte.
4 impozit pe dividende 8% se datorează pentru sumele provenite din încasarea dividendelor, de către fiecare asociat în firmă.
5 contribuție sănătate (CASS) 10 % se datorează pentru sumele provenite din încasarea dividendelor, de către fiecare asociat în firmă.
6 impozite și contribuții pentru salarii dacă se angajează personal pe firmă, pe lîngă toate cele expuse în prezentul tabel, se adaugă dările aferente salariilor: impozit pe venit (10%), contribuția la pensie – CAS (25% – condiții normale de muncă; 4% – condiții deosebite de muncă; 8% – condiții speciale de muncă), contribuția la sănătate – CASS (10%) – contribuții datorate integral de către salariat, reținute și achitate din salariul acestuia de către firmă, în calitate de angajator. ATENȚIE! Nereținerea și neplata contribuțiilor pe salarii de către angajator constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoarea. La toate acestea se adaugă contribuția asigurătorie de muncă – 2,25%, datorată integral de către angajator.

Taxe de achitat pentru înființarea unei firme tip SRL-D:

– taxe de înființare la registrul comerțului: nu se datorează;

– taxe acte notariale (numai dacă este cazul): diferă de la un notar la altul.

În funcție de specificul activității pe care doriți să o desfășurați, este posibil să mai fie de achitat și alte taxe, de exemplu, pentru obținerea uneia sau mai multor autorizații pe care trebuie să le obțineți înaintea începerii desfășurării activității.

Vizualizați Lista autorizațiilor din România (pentru firme și ONG-uri)

FIRMĂ TIP P.F.A. (persoană fizică autorizată): 

Generalități:

– este formată dintr-o singură persoană (titularul), deci nu presupune asociați, administratori sau capital social;

– poate avea un sediu principal (profesional) și unul sau mai multe sedii secundare (puncte de lucru);

– pentru sediu principal (profesional) stabilit în clădire gen condominiu (de exemplu, bloc de locuințe) nu este necesar acordul vecinilor direct învecinați cu spațiul sediului,dacă la respectivul sediu urmează să nu se desfășoare activități;

– contabilitatea se ține în partidă simplă (sau, în funcție de regimul fiscal aplicabil, nu se ține deloc), ceea ce înseamnă că nu sunt absolut necesare serviciile unui contabil;

– dacă titularul firmei este căsătorit, se poate declara, fie de la înființare fie oricînd după, că soțul/soția titularului participă în mod obișnuit la activitatea firmei, putîndu-se plăti contribuția la pensie – CAS, contribuția la sănătate – CASS și contribuția la șomaj și pentru acesta, din veniturile firmei;

– poate desfășura maxim 5 clase de activitate (cf CAEN REV. 2) și poate avea maxim 3 salariați;

– firma tip PFA nu poate continua cu moștenitorii titularului, la decesul acestuia, firma urmînd a se radia din registrul comerțului;

– firma nu este o persoană distinctă de persoana titularului (nu are personalitate juridică proprie), ceea ce înseamnă că firma nu este, în nume propriu, proprietarul bunurilor, drepturilor și obligațiilor pe care le deține. Mai exact, bunurile, drepturile și obligațiile firmei (de exemplu: mașini, clădiri, mărfuri cumpărate, închiriate sau împrumutate pe firmă, bani deținuți sau care trebuie încasați/achitați de firmă din tranzacțiile acesteia, amenzi și alte datorii ale firmei etc.) sunt ca și bunurile, drepturile sau datoriile titularului (afectate activității profesionale a acestuia). De aceea, în cazul în care se alege firma tip PFA în organizarea unei afaceri, pentru titular, nu se pune problema cum anume va ”scoate” acesta bani din firmă, de regulă, nefiind necesare justificări pentru asemenea operațiuni.

Principalele taxe și impozite datorate în varianta P.F.A.:

NR. CRT. TAXĂ/IMPOZIT SPECIFIC COTE OBSERVAȚII
1 impozit pe venit sistem real 10% în această variantă, impozitul pe venit se datorează la cîștigul obținut pe firmă (încasări – cheltuieli). De exemplu, dacă avem încasări de 1.000 lei și cheltuieli de 900 lei, impozitul se calculează la suma de 100 lei (1000 – 900 = 100 lei). În sistem real, impozitul se calculează pe baza datelor din contabilitatea firmei, care este obligatoriu să se țină în această variantă (nu neapărat de către un contabil, o poate face și titularul firmei)
norme de venit pentru anumite categorii de activități, impozitul pe venit se calculează pe baza unor norme de venit, stabilite anual de către Ministerul Finanțelor Publice. Pentru detalii, click pe ”norme de venit”
activități agricole, piscicultură și silvicultură în cazul acestor categorii de activități, legea prevede anumite reguli speciale de impozitare. Pentru detalii, click pe ”activități agricole, piscicultură și silvicultură”
2 contribuție sănătate (CASS) 10% se datorează la nivelul salariului minim pe economie valabil pentru luna în care se datorează CASS (actualmente, 3 000 lei). Obligatoriu numai dacă se obțin venituri anuale de cel puțin 6 salarii minime pe economie (actualmente, aceasta înseamnă un venit de cel puțin: 3 000 × 6 = 18 000 lei) . Dacă se obțin venituri anuale sub 18 000 lei, plata CASS este opțională.
3 contribuție pensie (CAS) 25% se datorează la nivelul ales de către dvs. – cel puțin nivelul salariului minim pe economie valabil pentru luna în care se datorează CASS (actualmente, 3 000 lei). Obligatoriu numai dacă venitul net realizat în anul precedent (sau estimat, în cazul firmelor nou-înființate), raportat la numărul de luni de activitate din acel an, este de cel puțin nivelul salariului minim în vigoare în luna ianuarie a anului pentru care se stabilește contribuția (Exemplul 1: în anul 2017 s-au realizat venituri de 20 000 lei și cheltuieli de 8 000 lei. 20 000 – 8 000 lei = 12 000 lei – venit net anual. 12 000 lei ÷ 12 luni = 1 000  lei/lună (venit net lunar). Dat fiind că 1 000 lei este mai puțin decît 3 000 lei (salariul minim valabil la 01 ianuarie 2023), rezultă că nu este obligatorie plata CAS. Exemplul 2: în anul 2017 s-au realizat venituri de 45 000 lei și cheltuieli de 3 000 lei. 45 000 – 3 000 lei = 42 000 lei – venit net anual. 42 000 lei ÷ 12 luni = 3 500  lei/lună (venit net lunar). Dat fiind că 3 500 lei este mai mult decît 3 300 lei (salariul minim valabil la 01 ianuarie 2023), rezultă că este obligatorie plata CAS. Dacă se obțin venituri sub pragurile descrise mai sus, se poate opta totuși pentru plata CAS.

Taxe de achitat pentru înființarea unei firme tip PFA:

– taxe de înființare la registrul comerțului: nu se datorează;

– taxe acte notariale (numai dacă este cazul): diferă de la un notar la altul.

În funcție de specificul activității pe care doriți să o desfășurați, este posibil să mai fie de achitat și alte taxe, de exemplu, pentru obținerea uneia sau mai multor autorizații pe care trebuie să le obțineți înaintea începerii desfășurării activității.

Vizualizați Lista autorizațiilor din România (pentru firme și ONG-uri)

FIRMĂ TIP Î.I. (întreprindere individuală): 

Generalități:

– este formată dintr-o singură persoană (titularul), deci nu presupune asociați, administratori sau capital social;

– poate avea un sediu principal (profesional) și unul sau mai multe sedii secundare (puncte de lucru);

– pentru sediu principal (profesional) stabilit în clădire gen condominiu (de exemplu, bloc de locuințe) nu este necesar acordul vecinilor direct învecinați cu spațiul sediului,dacă la respectivul sediu urmează să nu se desfășoare activități;

– contabilitatea se ține în partidă simplă (sau, în funcție de regimul fiscal aplicabil, nu se ține deloc), ceea ce înseamnă că nu sunt absolut necesare serviciile unui contabil;

– dacă titularul firmei este căsătorit, se poate declara, fie de la înființare fie oricînd după, că soțul/soția titularului participă în mod obișnuit la activitatea firmei, putîndu-se plăti contribuția la pensie – CAS, contribuția la sănătate – CASS și contribuția la șomaj și pentru acesta, din veniturile firmei;

– poate desfășura maxim 10 clase de activitate (cf CAEN REV. 2) și poate avea maxim 8 salariați;

– firma tip ÎI poate continua cu moștenitorii titularului;

– firma nu este o persoană distinctă de persoana titularului (nu are personalitate juridică proprie), ceea ce înseamnă că firma nu este, în nume propriu, proprietarul bunurilor, drepturilor și obligațiilor pe care le deține. Mai exact, bunurile, drepturile și obligațiile firmei (de exemplu: mașini, clădiri, mărfuri cumpărate, închiriate sau împrumutate pe firmă, bani deținuți sau care trebuie încasați/achitați de firmă din tranzacțiile acesteia, amenzi și alte datorii ale firmei etc.) sunt ca și bunurile, drepturile sau datoriile titularului (afectate activității profesionale a acestuia). De aceea, în cazul în care se alege firma tip PFA pentru organizarea unei afaceri, pentru titular, nu se pune problema cum anume va ”scoate” acesta bani din firmă, de regulă, nefiind necesare justificări pentru asemenea operațiuni.

Principalele taxe și impozite datorate în varianta Î.I.:

NR. CRT. TAXĂ/IMPOZIT SPECIFIC COTE OBSERVAȚII
1 impozit pe venit sistem real 10% în această variantă, impozitul pe venit se datorează la cîștigul obținut pe firmă (încasări – cheltuieli). De exemplu, dacă avem încasări de 1.000 lei și cheltuieli de 900 lei, impozitul se calculează la suma de 100 lei (1000 – 900 = 100 lei). În sistem real, impozitul se calculează pe baza datelor din contabilitatea firmei, care este obligatoriu să se țină în această variantă (nu neapărat de către un contabil, o poate face și titularul firmei)
norme de venit pentru anumite categorii de activități, impozitul pe venit se calculează pe baza unor norme de venit, stabilite anual de către organele fiscale. Pentru detalii, click pe ”norme de venit”
activități agricole, piscicultură și silvicultură în cazul acestor categorii de activități, legea prevede anumite reguli speciale de impozitare. Pentru detalii, click pe ”activități agricole, piscicultură și silvicultură”
2 contribuție sănătate (CASS) 10% se datorează la nivelul salariului minim pe economie valabil pentru luna în care se datorează CASS (actualmente, 3 300 lei). Obligatoriu numai dacă se obțin venituri anuale de cel puțin 6 salarii minime pe economie (actualmente, aceasta înseamnă un venit de cel puțin: 3 000 × 6 = 18 000 lei) . Dacă se obțin venituri anuale sub 18 000 lei, plata CASS este opțională.
3 contribuție pensie (CAS) 25% se datorează la nivelul ales de către dvs. – cel puțin nivelul salariului minim pe economie valabil pentru luna în care se datorează CASS (actualmente, 1 900 lei). Obligatoriu numai dacă venitul net realizat în anul precedent (sau estimat, în cazul firmelor nou-înființate), raportat la numărul de luni de activitate din acel an, este de cel puțin nivelul salariului minim în vigoare în luna ianuarie a anului pentru care se stabilește contribuția (Exemplul 1: în anul 2017 s-au realizat venituri de 20 000 lei și cheltuieli de 8 000 lei. 20 000 – 8 000 lei = 12 000 lei – venit net anual. 12 000 lei ÷ 12 luni = 1 000  lei/lună (venit net lunar). Dat fiind că 1 000 lei este mai puțin decît 3 000 lei (salariul minim valabil la 01 ianuarie 2023), rezultă că nu este obligatorie plata CAS. Exemplul 2: în anul 2017 s-au realizat venituri de 45 000 lei și cheltuieli de 3 000 lei. 45 000 – 3 000 lei = 42 000 lei – venit net anual. 42 000 lei ÷ 12 luni = 3 500  lei/lună (venit net lunar). Dat fiind că 3 500 lei este mai mult decît 3 000 lei (salariul minim valabil la 01 ianuarie 2023), rezultă că este obligatorie plata CAS. Dacă se obțin venituri sub pragurile descrise mai sus, se poate opta totuși pentru plata CAS.

Taxe de achitat pentru înființarea unei firme tip ÎI:

– taxe de înființare la registrul comerțului: nu se datorează;

– taxe acte notariale (numai dacă este cazul): diferă de la un notar la altul.

În funcție de specificul activității pe care doriți să o desfășurați, este posibil să mai fie de achitat și alte taxe, de exemplu, pentru obținerea uneia sau mai multor autorizații pe care trebuie să le obțineți înaintea începerii desfășurării activității.

Vizualizați Lista autorizațiilor din România (pentru firme și ONG-uri)

CONCLUZII – COMPARAȚIE AVANTAJE/DEZAVANTAJE ÎNTRE FORMELE DE ORGANIZARE SRL/SRL-D (PERSOANE JURIDICE) ȘI PFA/ÎI (PERSOANE FIZICE)

SRL/SRL-D PFA/II AVANTAJ/DEZAVANTAJ
contablilitate partidă dublă (necesită obligatoriu contabil) contablilitate partidă simplă (nu necesită obligatoriu contabil) sau fără contabilitate avantaj: PFA/II
averea firmei este separată de averea asociatilor(inclusiv datorii) averea firmei NU este separată de averea titularului (inclusiv datorii) avantaj: SRL/SRL-D
trebuie justificări pentru a ”scoate” bani din firmă NU trebuie justificări pentru a ”scoate” bani din firmă avantaj: PFA/II
impozit de 1%, aplicabil la încasări, pînă la limita a 1.00.000 euro si minim un salariat impozit de 10% de la început, aplicabil la încasări – (minus) cheltuieli avantaj: firma de orice tip cu cheltuieli mari dezavantaj: firma de orice tip cu cheltuieli mici
firma poate continua cu moștenitorii asociaților PFA: firma NU poate continua cu moștenitorii titularului ÎI: firma poate continua cu moștenitorii titularului avantaj: SRL/SRL-D/II dezavantaj: PFA
regim complex de administrare a afacerii regim simplu de administrare a afacerii avantaj: PFA/II
firma poate avea, de principiu, oricît de mulți salariați și obiecte activitate (limitate la SRL-D) firma poate avea număr limitat de salariați și obiecte activitate avantaj: SRL
de regulă, NU necesită calificări/studii speciale de regulă, necesită calificări/studii speciale avantaj: SRL/SRL-D
sediul social în condominiu (cu sau fără activitate), necesită acordul vecinilor sediul social în condominiu (fără activitate), NU necesită acordul vecinilor avantaj: PFA/II

Sursa: www.eficientconsult.ro

Call Now Button