Activități sportive

Atenție! Lista nu cuprinde informații cu privire la autorizarea și avizarea oricăror tipuri de afilieri în domeniul sportiv

NR. CRT. ACTIVITATE ACT ADMINISTRATIV DE OBȚINUT LEGISLAȚIE OBSERVAȚII
ACT PRINC. NORMĂ APLICARE
1 activități ale structurilor sportive certificat identitate sportivă L 69/00 HG 884/01 se face prin înscrierea în Registrul Sportiv; poate fi obținut și de către structuri sportive private: asociații sportive sau cluburi sportive (asociații non-profit, fundații sau S.A.-uri)
modificare înregistrare în Registrul Sportiv se face în 15 zile de la modificarea actelor constitutive ale structurilor înscrise în Registrul Sportiv
aviz se face de către Ministerul Tineretului și Sportului
2 culturism și fitness certificat de funcționare L 104/08 HG 956/11 cu obligația, pentru firmele și ONG-urile care desfășoară asemenea activități și se autorizează pentru ele, să dețină cel puțin un angajat cu atestat de absolvire a unui curs de instruire anti-doping. Certificatul este valabil 3 ani
prelungire valabilitate certificat funcționare cu minim 30 de zile înaintea expirării perioadei de valabilitate în curs
modificare certificat funcționare în caz de modificare a datelor de identificare ale titularului, care se anunță la ANAD în 15 zile de la producerea modificării
eliberare nou certificat funcționare în caz de pierdere, distrugere sau furt a certificatului
Call Now Button