Agricultura

1. Registrul agricol

NR. CRT. OBIECT ACT ADMINISTRATIV DE OBȚINUT LEGISLAȚIE OBSERVAȚII
ACT PRINC. NORMĂ APLICARE
1 Terenuri Înscriere OG 28/08 OMADR 734/15 interes doar pt. înscrieri firme (SRL, PFA, ÎI, IF)
2 Efective animale Înscriere OG 28/08 OMADR 734/15 interes doar pt. înscrieri firme (SRL, PFA, ÎI, IF)

 

2. Protecția sistemelor de calitate în agricultură și în alimentație

NR. CRT. ACTIVITATE ACT ADMINISTRATIV DE OBȚINUT LEGISLAȚIE OBSERVAȚII
ACT PRINC. NORMĂ APLICARE
1 Certificare și inspecție produse agricole/alimentare Recunoaștere organism R CE 1151/12 OMADR 8/13 organismul poate fi S ori ONG
HG 152/15
2 Protecție sistem de calitate produs agricol/alimentar Înregistrare sistem calitate R CE 1151/12 OMADR 1752/15 Solicitantul poate fi S, ONG sau grup S-uri. ONG-uri ori combinat
R CE 668/14
HG 152/15

 

3. Agricultură ecologică

NR. CRT. ACTIVITATE ACT ADMINISTRATIV DE OBȚINUT LEGISLAȚIE OBSERVAȚII
ACT PRINC. NORMĂ APLICARE
Reg. CE 834/07
Înregistrare fișă operator Reg. CE 889/08 OMADR 1253/13
1 Producție, procesare, comerț și impex produse ecoagricultură OUG 34/00
Reg. CE 834/07 numai pentru operatorii exceptați de la înregistrare
Declarație operator Reg. CE 889/08 OMADR 1253/13
OUG 34/00
2 Certificare, inspecție și control în ecoagricultură Reg. CE 834/07
Aprobare organism Reg. CE 889/08 OMADR 895/16
OUG 34/00
3 Import produse ecoagricultură din țări terțe Autorizație Reg. CE 834/07
Reg. CE 889/08 OMADR 51/10
OUG 34/00
4 Utilizare ingrediente alimentare neecologice de origine agricolă Reg. CE 834/07 Reg. CE 889/08 pentru max. 12 luni, cu posibilitate de prelungire de 3 ori – 12 luni fiecare prelungire, retragere sau scurtare termen
5 Creștere animale ecologice și neecologice din aceeași specie numai pentru exploatații agricole care efectuează cercetări agricole sau activități educaționale formale
6 Utilizare păsări neecologice
Utilizare semințe sau material de înmulțire vegetativă neobținute prin metoda de producție ecologică numai dacă se dovedește că nu se pot obține din producție ecologică
7 Utilizare semințe sau material de înmulțire vegetativă neobținute prin metoda de producție ecologică (reguli speciale pentru semințele cartofi și cartofii de sămînță)
8 Utilizare excepțională animale neecologice sau hrană animale neecologică doar în cazuri de catastrofă: mortalitate ridicată, fenomene meteo extreme etc.
9 Varietăți eco semințe cartofi și cartofi de sămînță Înregistrare

 

4. Import-export (impex) produse agricole

NR. CRT. ACT ADMINISTRATIV DE OBȚINUT LEGISLAȚIE OBSERVAȚII
ACT PRINC. NORMĂ APLICARE
1 Certificat L 299/05 L 300/05 HG 1517/05; HG 191/06; HG 255/06 certificatul reprezintă Autorizație pt. import-export produse agricole

5. Semințe – în general

NR. CRT. OBIECT ACT ADMINISTRATIV DE OBȚINUT LEGISLAȚIE OBSERVAȚII
ACT PRINC. NORMĂ APLICARE
1 Producție (semințe/material săditor în general) Înregistrare și autorizație L 266/02 OMADR 769/09 se face separat pentru fiecare punct de lucru în care se desfășoară activități de producție, prelucrare și comercializare
Prelucrare(semințe/material săditor în general)
Comercializare (semințe și material săditor în general)
2 Import (semințe/material săditor în general) Aprobare HG 20/95 Nu se pot identifica normele de aplicare; posibil ca reglementarea să fie abrogată tacit
3 Import (semințe și material săditor în general) Notificare L 266/02 HG 563/07 numai pt. semințe și material săditor provenit din UE
Aviz OUG 136/00 OMADR 34/11
4 Comercializare semințe și material săditor (în general) provenite din import Acord OMADR 34/11 numai pt. semințe și material săditor provenit din țări terțe sau semințe și material săditor modificate genetic (provenite inclusiv din UE)
L 266/02
OUG 136/00
Folosirea de către importator a semințelor pt. însămînțare sau produse consum, în alte scopuri decît preluare de la cultivatori și export numai pt. semințe și material săditor provenit din țări terțe sau semințe și material săditor modificate genetic (provenite inclusiv din UE) și numai pt. soiuri ori hibrizi care se încadrează în prevederile art. 4 lit. c)/OMADR 39/11
5 OMADR 34/11
6 Comercializare/distribuire semințe/material săditor provenite din import Buletin analiză numai pt. semințe și material săditor provenite din țări terțe sau semințe și material săditor modificate genetic (provenite inclusiv din UE) și numai pt. semințele și materialul săditor prev. în partea B din anexa nr. V a HG 563/2007
L 266/02 HG 563/07
OUG 136/00 OMADR 34/11
7 Import semințe cînepă pt. alte scopuri decît pt. semănat, încadrate la codul NC 1207 99 91 Autorizație, Licență HG 230/11 autorizația se acordă de MADR iar licența de către APIA, pt.: a) plasarea în condiţii care exclud utilizarea în scopul însămânţării; …
b) amestecarea cu seminţe, altele decât de cânepă, pentru hrana animalelor, procentul de seminţe de cânepă fiind de maximum 15% din amestec şi, în cazuri excepţionale, de maximum 25% la solicitarea însoţită de o justificare din partea importatorului autorizat adresată Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
 … c) reexportarea într-o ţară necomunitară. …
Reg. CE 1308/13
Reg. CE 1673/00
Reg. CE 507/08
8 Testare în vederea certificării (semințe cereale) Autorizație L 266/02 OMADR 149/10 pt. laboratoarele specializate pe acest tip de activități, cu respectarea condițiilor speciale din OMADR 149/10
OMADR 141/12
9 Folosire în scopuri experimentale, științifice, de testare, ameliorare etc. (semințe cereale) Autorizație OMADR 149/10 numai pt.: a). cantități mici de semințe sau b). pt.
cantităţi corespunzătoare de seminţe destinate altor scopuri, teste sau experimente, în măsura în care ele aparţin varietăţilor pentru care cererea de înscriere în catalog a fost depusă la autoritatea competentă pentru înregistrarea soiurilor
D CE 842/04
L 266/02
10 Multiplicare cultură seminceră (semințe cereale) Declarare și înscriere L 266/02 OMADR 59/11-A1 numai de către operatorii economici înregistrați pentru producție de semințe cereale
11 Testare în vederea certificării (semințe plante oleaginoase și pt. fibre) Autorizație L 266/02 OMADR 150/10 pt. laboratoarele specializate pe acest tip de activități, cu respectarea condițiilor speciale din OMADR 150/10
OMADR 141/12
12 Folosire în scopuri experimentale, științifice, de testare, ameliorare etc. (semințe plante oleaginoase și pt. fibre) Autorizație OMADR 150/10 numai pt.: a). cantități mici de semințe sau b). pt.
cantităţi corespunzătoare de seminţe destinate altor scopuri, teste sau experimente, în măsura în care ele aparţin varietăţilor pentru care cererea de înscriere în catalog a fost depusă la autoritatea competentă pentru înregistrarea soiurilor
D CE 842/04
L 266/02
13 Multiplicare cultură seminceră (semințe plante oleaginoase și fibre) Declarare și înscriere L 266/02 OMADR 59/11-A2 numai de către operatorii economici înregistrați pentru producție de semințe plante oleaginoase și fibre
14 Testare în vederea certificării (semințe plante furajere) Autorizație L 266/02 OMADR 155/10 pt. laboratoarele specializate pe acest tip de activități
OMADR 141/12
15 Folosire în scopuri experimentale, științifice, de testare, ameliorare etc. (semințe plante furajere) Autorizație OMADR 155/10 numai pt.: a). cantități mici de semințe sau b). pt.
cantităţi corespunzătoare de seminţe destinate altor scopuri, teste sau experimente, în măsura în care ele aparţin varietăţilor pentru care cererea de înscriere în catalog a fost depusă la autoritatea competentă pentru înregistrarea soiurilor
D CE 842/04
L 266/02
16 Multiplicare cultură seminceră (semințe plante furajere) Declarare și înscriere L 266/02 OMADR 59/11-A3 numai de către operatorii economici înregistrați pentru producție de semințe plante furajere
17 Testare în vederea certificării (semințe sfeclă zahăr și furajeră) Acreditare L 266/02 pt. laboratoarele specializate pe acest tip de activități, cu respectarea condițiilor speciale din OMADR 1265/05
OMADR 1265/05
OMADR 141/12
18 Folosire în scopuri științifice sau de selecție (semințe sfeclă zahăr sau furajeră) Autorizație D CE 842/04 L 266/02 OMADR 1265/05 A5 numai pt.: a). cantități mici de semințe sau b). pt.
cantităţi corespunzătoare de seminţe destinate altor scopuri, teste sau experimente, în măsura în care ele aparţin varietăţilor pentru care cererea de înscriere în catalog a fost depusă la autoritatea competentă pentru înregistrarea soiurilor
19 Multiplicare cultură seminceră (semințe sfeclă zahăr și furajeră) Declarare și înscriere L 266/02 OMADR 1265/05-A6 numai de către operatorii economici înregistrați pentru producție de semințe sfeclă zahăr sau furajeră
20 Folosire în scopuri științifice sau de selecție (cartof pt. sămînță) Autorizație D CE 842/04 L 266/02 OMADR 1266/05 A5 numai pt.: a). cantități mici de semințe sau b). pt.
cantităţi corespunzătoare de seminţe destinate altor scopuri, teste sau experimente, în măsura în care ele aparţin varietăţilor pentru care cererea de înscriere în catalog a fost depusă la autoritatea competentă pentru înregistrarea soiurilor
21 Multiplicare cultură seminceră (cartof pt. sămînță) Declarare și înscriere L 266/02 OMADR 1266/05-A6 numai de către operatorii economici înregistrați pentru producție de semințe cartof pentru sămînță
22 Introducere pe piață material înmulțire viță de vie Autorizație L 266/02 OMADR 1267/05 numai pt. cantități rezonabile, pt.: i) scopuri de încercare sau ştiinţifice;  … îi) munci de selecţie;
iii) măsuri pentru conservarea diversitatii genetice. Procedura se poate stabili cf. regl. UE.
23 Producție și comercializare material de înmulțire viță de vie Înregistrare L 266 02 OMADR 1267/05-A6 OMADR 769/09 OMADR 1267/05-A6 cuprinde cerințe speciale, obligatorii peste OMADR 769/09
24 Testare în vederea certificării (semințe legume) Acreditare L 266/02 OMADR 1366/05 OMADR 141/12 pt. laboratoarele specializate pe acest tip de activități, cu respectarea condițiilor speciale din OMADR 1366/05
Folosire în scopuri științifice sau de selecție (cartof pt. sămînță) Autorizație D CE 842/04 L 266/02 OMADR 1366/05-A6 numai pt.: a). cantități mici de semințe sau b). seminţe ale amelioratorului sau reprezentantului său în România, pentru o perioadă limitată, aparţinând unui soi pentru care s-a depus o cerere de înscriere într-un catalog naţional al soiurilor de specii de plante agricole în cel puţin un stat membru şi pentru care informaţiile tehnice specifice au fost depuse …
25
26 Multiplicare cultură seminceră (legume) Declarare și înscriere L 266/02 OMADR 1366/05-A7 numai de către operatorii economici înregistrați pentru producție de semințe legume
27 Furnizare material de înmulțire și plantare legumicol, altul decît semințele Autorizație L 266/02 OMADR 1269/05 include Autorizațiea următoarelor activități: reproducere, producere, prelucrare, menţinere şi/sau tratare şi comercializare la intern, import sau export, numai pt. furnizori înregistrați cf. OMADR 769/09
28 Testate material de înmulțire și plantare legumicol, altul decît semințele Autorizație (acreditare) L 266/02 OMADR 1269/05 OMADR 121/12 pt. laboratoarele specializate pe acest tip de activități, cu respectarea condițiilor speciale din OMADR 1269/05
29 Folosire în scopuri științifice sau de selecție (material de înmulțire și plantare legumicol, altul decît semințele) Autorizație L 266/02 OMADR 1269/05 numai pentru următoarele scopuri: încercări (teste), scopuri științifice, selecție sau conservarea diversității genetice
30 Multiplicare cultură (material de înmulțire și plantare legumicol, altul decît semințele) Declarare și înscriere L 266/02 OMADR 1269/05-A4 numai de către operatorii economici înregistrați pentru producție de material de înmulțire și plantare legumicol, altul decît semințele, pentru activitatea de producere în scopul comercializării
31 Furnizare material de înmulțire plante ornamentale Autorizație L 266/02 OMADR 1268/05 include Autorizațiea următoarelor activități: înmulţirea, producerea, prelucrarea, menţinerea, păstrarea şi/sau tratarea, importul şi comercializarea , numai pt. furnizori înregistrați cf. OMADR 769/09
32 Multiplicare cultură (material de înmulțire plante ornamentale) Declarare și înscriere L 266/02 OMADR 1268/05-A2 numai de către producătorii care multiplică material de înmulțire plante ornamentale
33 Comercializare material înmulțire şi plantare fructifer destinat producţiei de fructe Înregistrare L 266/02 OMADR 82/10 OMADR 884/16
34 Testare semințe Autorizație oficială L 266/02 OMADR 141/12 pt. laboratoare pentru testarea calităţii seminţelor care aparţin unui operator economic înregistrat pentru următoarele activităţi: producerea, prelucrarea şi/sau comercializarea seminţelor și …
laboratoare pentru testarea calităţii seminţelor, independente, pt. grupe semințe gen: cereale, plante furajere, oleaginoase și pt. fibre, sfeclă de zahăr și furajeră, legume, cartof pt. sămînță, material de înmulțire și plantare fructifer și viță-de-vie și pt. analize gen: puritate, germinaţie, umiditate şi stare sanitară, eşantionare loturilor de seminţe. Dacă este cazul se au în vedere și reglementările speciale pt. fiecare grupă de semințe

 

6. Semințe de consum

NR. CRT. OBIECT ACT ADMINISTRATIV DE OBȚINUT LEGISLAȚIE OBSERVAȚII
ACT PRINC. NORMĂ APLICARE
1 Depozitare semințe consum Licență L 101/14 HG 169/15 se acordă firmelor care dețin depozite autorizate de cereale cf. OUG 12/06 (vezi tab. 2 pct. 2); dacă se modifică capacitatea de depozitare pentru care există licenţă de depozit sau se modifică titularul licenţei, trebuie licență nouă
Prelungire valabilitate licență L 101/14 HG 169/15 pt. licențele acordate cf. legislației vechi
Modificare licență L 101/14 HG 169/15 pt. extinderea sau restrângerea capacităţii de depozitare pentru care s-a acordat inițial licență
Retragere licență L 101/14 HG 169/15 la cererea firmei titulară a licenței
2 Verificare condiții acordare licențe depozit semnțe de consum Mandatare L 101/14 HG 169/15 trebuie publicate norme de aplicare
OMADR –
3 Organizarea şi gestionarea regimului certificatelor de depozit pe baza Registrului special al certificatelor de depozit, precum şi în verificarea la depozitari a respectării regimului acestora Desemnare administrator L 101/14
HG 169/15
OMADR 3060/15
4 Determinare grad semințe contestat Acreditare HG 1336/02 –           (???) pentru instituții specializate

 

7. Cereale

NR. CRT. ACTIVITATE ACT ADMINISTRATIV DE OBȚINUT LEGISLAȚIE OBSERVAȚII
ACT PRINC. NORMĂ APLICARE
1 Centru (depozit) intervenție cereale Acord agreare depozit HG 1006/04 OMADR 596/04 valabil numai pentru S sau societăți agricole
2 Depozit cereale Autorizație OUG 12/06 OMADR 222/06

 

8. Legumicultură

NR. CRT. ACTIVITATE ACT ADMINISTRATIV DE OBȚINUT LEGISLAȚIE OBSERVAȚII
ACT PRINC. NORMĂ APLICARE
1 Laboratoare verificări legumicultură Acreditare L 312/03 OMADR –
2 Producție fructe și legume Recunoaștere R CE 1308/13 R CE 543/11 OMADR 694/08 pentru organizații de producători
pentru asociații de organizații producători
pentru organizații transnaționale producători
pentru asociații organizații transnaționale producători
Recunoaștere preliminară pentru grupuri producători

 

9. Pomicultură și fructe

NR. CRT. ACTIVITATE ACT ADMINISTRATIV DE OBȚINUT LEGISLAȚIE OBSERVAȚII
ACT PRINC. NORMĂ APLICARE
1 Plantare pomi și arbuști fructiferi Autorizație înființare plantație pomicolă L 348/03 OMADR 149/04 pt. plantații pomi >0,5 ha și plantații arbuști >0,2 ha
Autorizație înființare plantație pomicolă L 348/03 OMADR 149/04 pt. plantații pomi >2 ha și plantații arbuști >0,5 ha – necesită proiect înființare plantație
2 Defrișare plantație pomi/arbuști fructiferi Autorizație defrișare plantație pomicolă L 348/03 OMADR 149/04
Autorizație defrișare plantație nuci și castani comestibili L 348/03
3 Producție fructe și legume Recunoaștere R CE 1308/13 R CE 543/11 OMADR 694/08 pentru organizații de producători
pentru asociații de organizații producători
pentru organizații transnaționale producători
pentru asociații organizații transnaționale producători
Recunoaștere preliminară pentru grupuri producători

 

10. Viță-de-vie și vin

NR. CRT. ACTIVITATE ACT ADMINISTRATIV DE OBȚINUT LEGISLAȚIE OBSERVAȚII ÎNAPOI
ACT PRINC. NORMĂ APLICARE
1 Plantare viță-de-vie Înscriere/modificare date parcelă viticolă în RPV L 164/15 OMADR 364/16 se face odată cu Autorizațiea de plantare
Autorizație plantare provenită din conversie L 164/15 înfiinţare plantaţie de vie pentru struguri de vin, prin conversia drepturilor de plantare acordate din rezerva naţională sau judeţeană, numai pt. supr. peste 0,1 ha sau extindere peste această limită (firme) și, pt. supr. peste 0,5 ha, numai cu proiect avizat de unități teritoriale de cercetare viticolă (firme)
HG 512 16
OMADR 364/16
OMADR 2028/15
Site ONVPV
Autorizație replantare provenită din conversie L 164/15 înfiinţare plantaţie de vie pentru struguri de vin, prin conversia dr. individuale de replantare alocate în R.P.V. sau obţinute ca urmare a unei defrişări, numai pt. supr. peste 0,1 ha sau extindere peste această limită (firme) și, pt. supr. peste 0,5 ha, numai cu proiect avizat de unități teritoriale de cercetare viticolă (firme)
HG 512 16
OMADR 364/16
OMADR 2028/15
Site ONVPV
Autorizație plantări noi înfiinţare plantaţie de vie pentru struguri de vin, care se acordă solicitanţilor în limita procentului de 1% din suprafaţa totală cultivată efectiv cu viţă-de-vie şi stabilită la data de 31 iulie a anului precedent, numai pt. supr. peste 0,1 ha sau extindere peste această limită (firme) și, pt. supr. peste 0,5 ha, numai cu proiect avizat de unități teritoriale de cercetare viticolă (firme)
HG 512 16
OMADR 364/16
L 164/15 OMADR 2028/15
Reg. CE 561/15 Site ONVPV
Autorizație replantare înfiinţare plantaţie de vie pentru struguri de vin, pe o suprafaţă echivalentă în cultură pură cu cea a suprafeţelor înscrise în R.P.V. care au fost defrişate, numai pt. supr. peste 0,1 ha sau extindere peste această limită (firme) și, pt. supr. peste 0,5 ha, numai cu proiect avizat de unități teritoriale de cercetare viticolă (firme)
HG 512 16
OMADR 364/16
L 164/15 OMADR 2028/15
Reg. CE 561/15 Site ONVPV
Autorizație replantare anticipată înfiinţare plantaţie de vie pe o suprafaţă echivalentă în cultură pură, concomitent cu păstrarea plantaţiei supuse defrişării până cel mai târziu la sfârşitul celui de-al patrulea an de la data la care au fost realizate noile plantări de viţă-de-vie, cu condiţia constituirii unei garanţii, numai pt. supr. peste 0,1 ha sau extindere peste această limită (firme) și, pt. supr. peste 0,5 ha, numai cu proiect avizat de unități teritoriale de cercetare viticolă (firme)
HG 512 16
OMADR 364/16
L 164/15 OMADR 2028/15
Reg. CE 561/15 Site ONVPV
Transfer autorizație L 164/15 OMADR 364/16 în cazul firmelor, numai în situație de fuziune și/sau divizare
Notificare L 164/15 OMADR 364/16 numai pt. plantare/replantare experimentală, viță-mamă altoi și portaltoi
Declarare defrișare L 164/15 HG 512/16 numai pt. supr. peste 0,1 ha (firme)
OMADR 364/16
2 Producție vin varietal, cu DOC și IG, unități vinificație Autorizație producător struguri L 164/15 HG 512/16
OMADR 903/16
Site ONVPV
3 DOC, IG denumiri tradiționale vinuri Înregistrare națională și UE L 164/15 HG 512/16
4 Comercializare vin cu DOC și IG Certificat atestare L 164/15 HG 512/16
OMADR 903/16
Site ONVPV
5 Procesare struguri și îmbutelieri vin Înregistrare în SINVV L 164/15 OMADR –
6 Comerț cu amănuntul vin vrac Autorizație spațiu comerț L 164/15 HG 512 16
OMADR 146/17
R CE 1308/13
7 Distilare voluntară subproduse vinicole Autorizație R CE 555/08 OMADR 548/16
L 164/15 ÎNAPOI
8 Organizație producător vie/vin Recunoaștere L 164/15 HG 1068/09
OUG 103/08 OMADR 143/10

 

11. Plante medicinale și produsele stupului

NR. CRT. ACTIVITATE ACT ADMINISTRATIV DE OBȚINUT LEGISLAȚIE OBSERVAȚII
ACT PRINC. NORMĂ APLICARE
1 Fabricare produse finite Notificare produse L 491/03 OMADR 1946/14 pt. alimente, suplimente alimentare, produse uz intern și extern (excepție produse cosmetice)
2 Prelucrare, procesare, comercializare Aviz recepție notificare L 491/03 OMADR 244/05 pt. produse utilizate ca atare, parțial procesate, procesate ca suplimente alimentare predozate
3 Conformitate cu normele tehnice și de comercializare Acreditare organism certificare L 491/03 OMADR 243/05

 

12. Ciuperci din flora spontană

NR. CRT. ACTIVITATE ACT ADMINISTRATIV DE OBȚINUT LEGISLAȚIE OBSERVAȚII
ACT PRINC. NORMĂ APLICARE
1 Comercializare Autorizație L 30/06 OMADR 246/06 nu există încă ordin ref. model și n.a. Autorizație

 

13. Floricultură și plante ornamentale

NR. CRT. ACTIVITATE ACT ADMINISTRATIV DE OBȚINUT LEGISLAȚIE OBSERVAȚII
ACT PRINC. NORMĂ APLICARE
1 Producție plante ornamentale și produse floricultură Acreditare L 305/03 OMADR –
2 Comerț plante ornamentale și produse floricultură Acreditare L 305/03 OMADR –
3 Organizații profesionale și interprofesonale Recunoaștere L 305/03 HG 1068/09
OUG 103/08 OMADR 143/10
4 Operator proiecte Acreditare L 305/03 OMADR –

 

14. In și cînepă

NR. CRT. ACTIVITATE/TIP ONG ACT ADMINISTRATIV DE OBȚINUT LEGISLAȚIE OBSERVAȚII
ACT PRINC. NORMĂ APLICARE
1 Operații primare cu in și cînepă Autorizație R CE 507/08

 

15. Hamei

NR. CRT. ACTIVITATE/TIP ONG ACT ADMINISTRATIV DE OBȚINUT LEGISLAȚIE OBSERVAȚII
ACT PRINC. NORMĂ APLICARE
1 Asociație producători Recunoaștere L 672/02 OMADR –
2 Organizație profesională producători Recunoaștere L 672/02 HG 1068/09 include mai multe asociații de producători
OUG 103/08 OMADR 143/10

 

16. Tutun

NR. CRT. OBIECT ACT ADMINISTRATIV DE OBȚINUT LEGISLAȚIE OBSERVAȚII
ACT PRINC. NORMĂ APLICARE
1 Producție tutun Aviz recunoaștere grup producători tutun L 236/03 HG 754/04 Membrii grupului pot fi pf sau pj
OMADR-
Comunicare modificări grup producători L 236/03 HG 754/04 Se face pînă la 15 nov., dacă e cazul, și implică o nouă recunoaștere
OMADR-
2 Prim-procesare tutun Autorizație unitate L 236/03 OMADR 74/12
Acreditare unitate OUG 186/01
Notificare OUG 186/01 HG 439/02 Se anunță în scris locul de livrare a tututnului și data primei livrări
3 Laborator măsurare emisii produse tutun Agreare Ministerul Sănătății L 201/2016 OMS 858/04 trebuie publicate criteriile noi de agreare a laboratoarelor
4 Vînzare transfrontalieră la distanță produse tutun, țigări electronice și flacoane reumplere, către consumatori din state în care aceste tipuri de vînzări nu sunt interzise Înregistrare L 201/16 procedura se face electronic
5 Introducere pe piață nou produs tutun de către un producător/importator Notificare L 201/16 procedura se face electronic
6 Introducere pe piață țigări electronice/flacoane reumplere încadrate la medicamente/disp. medicale Notificare L 201/16 OMS- trebuie publicate norme aplicare (procedura se face electronic)
7 Organizație interprofesională Recunoaștere R CE 1234/07 R CE 709/08
8 Laborator măsurare emisii produse tutun Agreare Ministerul Sănătății L 201/2016 OMS 858/04 trebuie publicate criteriile noi de agreare a laboratoarelor
9 Organizație interprofesională Recunoaștere R CE 1234/07 R CE 709/08

 

17. Zootehnie

NR. CRT. OBIECT ACT ADMINISTRATIV DE OBȚINUT LEGISLAȚIE OBSERVAȚII
ACT PRINC. NORMĂ APLICARE
1 Unităţi specializate de însămânţări artificiale/producătoare de material seminal (animale în general Autorizație/acreditare L 72/02 HG 940/02
Depozite de reproducători
Ferme zootehnice de elită
2 Herghelie Autorizație L 389/05 L 389/05-A1
Asociație crescători cai de rasă
Punct/centru recoltare/însămînțare artificială
3 Export animale vii Licență L 72/02 HG 940/02
4 Activități patrimoniu genetic Acreditare HG 940/02
5 Import-export animale de reproducţie, material seminal, embrioni şi oua de incubaţie Avizare L 72/02 HG 940/02
6 Creştere a porcinelor de reproducţie în rasa pură Acreditare L 72/02 OMADR 15/06 pentru organizații care au următoarele activități: selecţia şi testarea raselor şi liniilor de porcine, realizarea progresului genetic şi transmiterea lui în fermele din treptele inferioare ale piramidei ameliorării
7 Creșterea porcilor de reproducție hibrizi Acreditare L 72/02 OMADR 15/06 pentru organizații care au următoarele activități: producerea de scrofițe hibride şi/sau vieri terminali hibrizi pe linie maternă şi/sau paternă, livrarea acestora fermelor comerciale
8 Înfiinţare şi conducere registru genealogic pentru porcine de rasa pură Acreditare L 72/02 OMADR 15/06 pentru asociaţiile crescatorilor sau organizaţiile de ameliorare care înființează și conduc asemenea registre
9 Înfiinţare şi conducere registru zootehnic pentru porci hibrizi Acreditare L 72/02 OMADR 15/06 pentru asociaţiile de crescatori, organizaţiile de ameliorare sau întreprinderile private care înfiinţează şi conduc asemenea registre
10 Furnizare mijloace oficiale de identificare a animalelor domestice Aprobare OUG 23/10 OANSVSA 39/10 numai pentru bovine, suine, ovine și caprine – furnizori primary și secundari
11 Evidență animale domestice deținute Înregistrare OANSVSA 40/10 pentru proprietarii de exploatații comerciale de bovine, suine, ovine și caprine (firme) care înregistrează în nume propriu animale în SNIIA, cu excepția suinelor din exploatații comerciale (ferme, abatoate etc.)
OUG 113/02
OUG 23/10 numai pentru bovine, suine, ovine și caprine (deținute de firme) – persoane împuternicite de deținătorii de animale să înregistreze animale în SNIIA, cu excepția suinelor din exploatații comerciale (ferme, abatoate etc.)
12 Mijlocire afaceri cu animale vii Înregistrare OUG 113/02 OANSVSA 40/10 numai pentru bovine, suine, ovine și caprine
OUG 23/10
13 Exploatații comerciale animale domestice Înregistrare OANSVSA 40/10 numai pentru exploatații de bovine, suine, ovine și caprine (ferme, abatoare etc.), cu excepția suinelor din exploatații comerciale (ferme, abatoate etc.)
OUG 113/02
OUG 23/10
14 Înfiinţare şi conducere registru genealogic pentru bovine de reproducție Acreditare L 72/02 OMADR 19/06 pentru asociaţiile crescatorilor sau organizaţiile care înființează și conduc asemenea registre
15 Înființare sau conducere stud-book Acreditare L 72/02 OMADR 464/06 Pentru organizațiile sau asociațiile care organizează sau conduc stud-book-uri – se referă la evidențe ecvidee
16 Control oficial ovine și caprine Acreditare L 72/02 OMADR 22/06 trebuie găsite norme aplicare concrete acreditare
17 Înfiinţare şi conducere registru genealogic pentru ovine și caprine Acreditare L 72/02 OMADR 22/06 pentru asociaţiile crescatorilor sau organizaţiile care înființează și conduc asemenea registre
18 Fabricare nutrețuri combinate și preparate biotehnologice destinate comercializării Licență L 72/02 OMADR 249/03
19 Activități ref. import nutrețuri Autorizație L 72/02 OMADR 249/03 import, desfacere şi utilizarea
în scopuri furajere a materiilor prime furajere proteice din import
import, desfacere şi utilizare în scopuri furajere a premixurilor, nutreţurilor combinate, concentratelor din import
import, desfacere şi utilizare a materiilor prime furajere, substanţelor completatoare a nutreţurilor şi aditivilor furajeri
20 Fermă pui și ouă găină Înregistrare L 72/02 OMADR 563/02 fermă de selecţie pentru reproducerea pasarilor de rasa
Agenţia Naţionala pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie „Prof. dr. G. K.Constantinescu”
fermă de reproducție
statie de incubaţie
21 Export animale vii Aviz HG 463/02 Pentru firme, persoane fizice și juridice; excepție: ecvidee care participa la competitii şi animale de companie care însoţesc proprietarul
22 Evidență animale domestice deținute Înregistrare OANSVSA 40/10 pentru proprietarii de bovine, suine, ovine și caprine (firme) care înregistrează în nume propriu animale în SNIIA
OUG 113/02
OUG 23/10 numai pentru bovine, suine, ovine și caprine (deținute de firme) – persoane împutenricite de deținătorii de animale să înregistreze animale în SNIIA
23 Exploatații animale domestice Înregistrare OUG 113/02 OANSVSA 40/10 numai pentru exploatații de bovine, suine, ovine și caprine aparținînd ONG
OUG 23/10

 

18. Apicultură

NR. CRT. ACTIVITATE/TIP ONG ACT ADMINISTRATIV DE OBȚINUT LEGISLAȚIE OBSERVAȚII
ACT PRINC. NORMĂ APLICARE
1 Organizație/asociație crescători albine care au evidențe/registre genealogice Acreditare L 383/13

 

19. Pescuit și acvacultură

NR. CRT. ACTIVITATE ACT ADMINISTRATIV DE OBȚINUT LEGISLAȚIE OBSERVAȚII
ACT PRINC. NORMĂ APLICARE
1 Pescuit comercial Licență OUG 23/08 OMADR 807/16 pt. pescuit în ape domeniu public, exc. arii nat. prot.; include aut. ambarc. aux.
OMEDIU 1195/11 pt. pescuit în ape domeniu public – arii nat. prot.; include aut. ambarc. aux.
Autorizație OUG 23/08 OMADR 807/16 în situații speciale, peste licență; pt. pescuit în ape domeniu public, exc. arii nat. prot.; include aut. ambarc. aux.
OMEDIU 1195/11 în situații speciale, peste licență; pt. pescuit în ape domeniu public – arii nat. prot.; include aut. ambarc. aux.
2 Pescuit comercial calcan Autorizație OUG 23/08 OMADR 807/16 se cere peste licență; pt. pescuit în ape domeniu public, exc. arii nat. prot.; include aut. ambarc. aux.
3 Recoltare moluște și crustacee Autorizație OUG 23/08 OMADR 807/16 pt. pescuit în ape domeniu public, exc. arii nat. prot.; include aut. ambarc. aux.
4 Unitate producție acvacultură Licență OUG 23/08 OMADR 332/08
5 Acvacultură marină Autorizație OUG 23/08
6 Impex produse pescărești Certificat (captură, apeo etc.) Reg CE 1005/08 HG 1136/11 pentru import, export, re-export prod. pescărești
7 Organizații producători Recunoaștere Reg. CE 1379/13 OMADR 772/07
8 Organizații interprofesionale Recunoaștere Reg. CE 1379/13
9 Asociație pescuit recreativ/sportiv Luare în evidență OUG 23/08
10 Organizații producători sectorul pescăresc Recunoaștere OUG 23/08 OUG 103/08 RCE 1379/13 HG 1068/09 OMADR 143/10

 

20. Organisme modificate genetic

NR. CRT. ACTIVITATE ACT ADMINISTRATIV DE OBȚINUT LEGISLAȚIE OBSERVAȚII
ACT PRINC. NORMĂ APLICARE
1 Introducere organisme modificate genetic Autorizație OUG 43/07 pentru introducere pe piață (inclusiv impex)
Autorizație OUG 43/07 pentru introducere deliberată în mediu, în alte scopuri decît introducerea pe piață (incl. impex)
2 Cultivare plante modificate genetic Autorizație OUG 43/07 OMADR 61/12
3 Utilizare organisme modificate genetic în condiții de izolare Autorizație OUG 44/07
4 Impex organisme modificate genetic utilizate în condiții de izolare Acord OUG 44/07

 

21. Fitosanitar

NR. CRT. ACTIVITATE ACT ADMINISTRATIV DE OBȚINUT LEGISLAȚIE OBSERVAȚII
ACT PRINC. NORMĂ APLICARE
1 Producție/import/depozitare colectivă/centru expediere plante/produse vegetale Înregistrare OG 136/00 HG 563/07
OMADR 580/07
2 Comerț cu produse protecție plante (unități fitofarmaceutice) Înregistrare OG 41/07
3 Import produse protecție plante omologate în RO, din țări terțe Certificat abilitare OG 38/07
4 Import mostre produse protecție plante pt. cercetări experimentale Certificat abilitare OG 38/07
5 Import produse protecție plante – ajutoare și donații din țări terțe Certificat abilitare OG 38/07
6 Fabricare produse protecție plante neomol. RO pt. export în țări terțe Autorizație OG 4/95
7 Fabricare/import/comerț/utilizare produse protecție plante f. toxice (T+) și toxice (T) Înregistrare OG 4/95 numai persoane juridice autorizate, la IPJ
Înregistrare OG 4/95 numai persoane juridice autorizate pt. utilizare, la ITM și direcția fitosan. județeană
8 Prestări servicii protecție plante Înregistrare OG 4/95 numai persoane juridice autorizate, la IPJ
numai pt. tratamente protecție plante, de producători care le fac în regim propriu sau de prestatorii de serv., la serviciile de prognoză și avertizare ale unităților fitosanitare
9 Introducere în scopuri științifice, experimentale/lucrări selecții varietale organisme dăunătoare Autorizație OUG 136/00 HG 563/07 OMADR 1881/15 pt. persoane fizice și/sau juridice de orice fel
10 Introducere substanțe active, substanțe active de bază, cu risc redus și susceptibile de înlocuire Autorizație inițială Reg. CE 1107/09 pentru max. 10 ani (cu posibilitate de reînnoire), cu excepția substanțelor active cu risc redus, care se aprobă pentru maxim 15 ani și a celor susceptibile de înlocuire, care se aprobă pentru maxim 7 ani
Reînnoire autorizație
Modificare autorizație
11 Introducere pe piață agenți fitoprotectori și sinergici Autorizație inițială Reg. CE 1107/09 pentru max. 10 ani (cu posibilitate de reînnoire), cu excepția substanțelor active cu risc redus, care se aprobă pentru maxim 15 ani și a celor susceptibile de înlocuire, care se aprobă pentru maxim 7 ani
Reînnoire autorizație
Modificare autorizație
12 Introducere pe piață produse fitosanitare Autorizație Reg. CE 1107/09
Reînnoire autorizație
Modificare autorizație
Autorizație provizorie pentru maxim 3 ani
Recunoaștere reciprocă aut. pentru recunoaștere produs autorizat într-un stat membru, în alt stat membru
Extindere autorizație pentru utilizări minore, care nu sunt prevăzute în autorizație
13 Introducere pe piață produse fitosanitare cu risc redus Autorizație Reg. CE 1107/09
14 Introducere pe piață produse fitosanitare conținînd organisme modificate genetic Autorizație Reg. CE 1107/09
15 Introducere pe piață produse fitosanitare conținînd substanțe susceptibile de înlocuire Reînnoire autorizație
Modificare autorizație
Autorizație provizorie
Recunoaștere reciprocă aut.
Extindere autorizație
16 Comerț paralel produse fitosanitare Permis Reg. CE 1107/09
17 Cercetare și dezvoltare Permis scop experimental Reg. CE 1107/09 pentru eliberare în mediu produs fitosanitar neautorizat sau utilizare neautorizată produs fitosanitar
18 Introducere pe piață adjuvanți Autorizație Reg. CE 1107/09
19 Introducere în scopuri științifice, experimentale/lucrări selecții varietale organisme dăunătoare Autorizație OUG 136/00 HG 563/07 pt. persoane fizice și/sau juridice de orice fel
OMADR 1881/15

 

22. Îngrășăminte

NR. CRT. ACTIVITATE ACT ADMINISTRATIV DE OBȚINUT LEGISLAȚIE OBSERVAȚII
ACT PRINC. NORMĂ APLICARE
1 Producție Autorizație OMADR 6/04 pentru îngrășăminte care nu se regăsesc în Reg. CE 2003/03 – A1
Reg. CE 2003/03 pentru îngrășăminte care se regăsesc în Reg. CE 2003/03 – A1
2 Import îngrășăminte Certificat abilitare L 232/10 OMADR 6/04 pentru îngrășăminte care nu au marca (Îngrășămînt CE – Reg. CE 2003/03)
3 Import mostre îngrășăminte Certificat abilitare L 232/10 OMADR 6/04 pentru mostre îngrășăminte care nu au marca (Îngrășămînt CE – Reg. CE 2003/03)

 

Call Now Button