Cadastru, geodezie și cartografie

Atenție! Lista nu cuprinde informații cu privire la înscrieri în cartea funciară și orice alte lucrări asemănătoare de cadastru, cartografie și geodezie

NR. CRT. ACTIVITATE ACT ADMINISTRATIV DE OBȚINUT LEGISLAȚIE OBSERVAȚII
ACT PRINC. NORMĂ APLICARE
1 efectuare și verificare lucrări de specialitate de cadastru, geodezie și cartografie certificat autorizare L 7/96 OANCPI 107/10 numai pentru firme – persoane juridice române; se acordă pentru 5 ani
reînnoire certificat autorizare autorizația se poate reînnoi pentru perioade succesive de cîte 5 ani fiecare
examinare pentru altă clasă de autorizare se face atunci cînd se dorește includerea în altă clasă de autorizare
duplicat certificat de autorizare se cere atunci cînd se pierde/degradează/distruge actul, cu obligația de a anunța despre aceasta ANCPI/OCPI în maxim 7 zile de la constatarea evenimentului
recunoaștere autorizare se cere de către firme – persoane juridice străine, înființate pe teritoriul altei țări membre a UE ori a SEE
Call Now Button