Floră și faună sălbatică, arii naturale protejate și activități de vînătoare

1. Recoltare/capturare/achiziție/comerț/impex flori mină, fosile, floră și faună sălbatică

NR. CRT. ACTIVITATE ACT ADMINISTRATIV DE OBȚINUT LEGISLAȚIE OBSERVAȚII
ACT PRINC. NORMĂ APLICARE
1 Recoltare/capturare/achiziție/comerț flori mină, fosile, floră și faună sălbatică, pe teritoriul național sau la export autorizație OUG 195/05 OUG 57/07 OMediu 410/08 se poate obține și de către firme
2 Export  flori mină, fosile, floră și faună sălbatică (inclusiv animale sălbatice de interes vînătoresc sau produse rezultate din acestea) acord
certificat origine se poate obține și de către firme; obligatoriu numai în cazul în care florile de mină, fosilele, flora și fauna sălbatică, în stare vie, proaspătă ori semiprelucrată, trec într-un stat UE
reînnoire acord/certificat origine se poate obține și de către firme; numai dacă, în termenul de valabilitate a acordului/certificatului de origine acordate inițial, nu s-au exportat ori în cazul cantităților de flori mină, fosile, floră sau faună sălbatică care, deși au fost autorizate la recoltare/capturare în anul precedent, nu au fost solicitate acorduri de export/certificate origine
3 Import  plante și animale sălbatice în stare vie acord se poate obține și de către firme
4 Deținere/comercializare/transport în vederea comercializării specii păsări cf. Anexa 5E/OUG 57/07 autorizație se poate obține și de către firme
5 centre reabilitare/îngrijire animale autorizație OUG 57/07  – se poate obține de persoane juridice; nu am identificat norme aplicare

2. Activități în peșteri (cu excepția activităților de turism)

NR. CRT. ACTIVITATE ACT ADMINISTRATIV DE OBȚINUT LEGISLAȚIE OBSERVAȚII
ACT PRINC. NORMĂ APLICARE
1 activități în peșteri autorizație  OUG 57/07 OMediu 2227/16 pentru activități desfășurate în peșteri: științifice, explorare, arheologice etc.

3. Activități de vînătoare

NR. CRT. ACTIVITATE ACT ADMINISTRATIV DE OBȚINUT LEGISLAȚIE OBSERVAȚII
ACT PRINC. NORMĂ APLICARE 
1 crescătorii vînat și complexe vînătoare autorizație  OG 81/04 OMADR 762/08
2 activități vînătoare autorizație recoltare/capturare OG 81/04

L 407/06

Omediu 410/08 se obține de către gestionarii fondurilor de vînătoare, în limita cotelor de recoltă aprobate conform legii pentru sezonul de vînătoare
3 capturare exemplare din specii protejate se obține de către gestionarii fondurilor de vînătoare, în limita unui act de derogare
4 gestionare fond de vînătoare licență L 407/06 Omediu 1115/15  –
Call Now Button