Protectia mediului

Atenție! Lista nu cuprinde informații cu privire la autorizațiile și orice alte proceduri în domeniul  bifenililor policlorurați sau alor compuși asemănători

1. Activități/instalații/mașini care pot avea impact semnificativ asupra mediului

 NR. CRT. ACTIVITATE/OBIECT ACT ADMINISTRATIV DE OBȚINUT LEGISLAȚIE OBSERVAȚII
ACT PRINC. NORMĂ APLICARE
1 activități cu posibil impact semnificativ asupra mediului Autorizație mediu OUG 195/05 Omediu 1798/07 se obține cf. regulilor generale din OUG 195/05, O1798/07 și, dacă este cazul, cf. regulilor specifice activității care trebuie autorizată
Revizuire autorizație mediu în următoarele cazuri: – cele care presupun schimbarea titularului autorizației (fuziune, divizare, vînzare active sau pachet majoritar participație în cadrul firmei etc.);– cazurile de încetare a activității autorizate;

– apariția de elemente noi, necunoscute la data acordării autorizației;

– modificarea condițiilor în care a fost acordată autorizația

2 instalații și activități a căror funcționare poate avea relevanță privitor la controlul integrat al poluării Autorizație integrată de mediu L 278/13 Omediu 818/03  –

2. Substanțe periculoase – în general

NR. CRT. ACTIVITATE ACT ADMINISTRATIV DE OBȚINUT LEGISLAȚIE OBSERVAȚII
ACT PRINC. NORMĂ APLICARE
1 Producție și import polimeri numai pentru producători și importatori care introduc pentru prima dată pe teritoriul vamal al UE polimeri, pentru substanța/ele monomeră/e sau orice altă/e substanță/e care nu au fost încă înregistrate de un operator din amontele lanțului de aprovizionare, în cazul în care polimerul conține cel puțin 2 % din greutate substanță/e monomeră/e sau altă/e substanță/e sub formă de unități monomere și de substanță/e legate chimic și dacă cantitatea totală de asemenea substanță/e monomeră/e sau de altă/e substanță/e atinge cel puțin o tonă/an.
Înregistrare
Reg CE 1907/06
Actualizare înregistrare Înregistrarea se actualizează dacă:
a). se schimbă calitatea solicitantului (din producător în importator sau invers etc.) sau identitatea sa (denumirea, adresa etc.);
b). se schimbă compoziția substanței;
c). orice modificare a cantităților anuale sau totale produse sau importate sau a cantităților de substanțe prezente în articolele fabricate sau importate, în cazul în care aceasta are ca efect modificarea intervalului cantitativ, inclusiv încetarea producerii sau a importului;
d). noi utilizări identificate și noi utilizări nerecomandate, pentru care se produce sau se importă substanța;
e). cunoștințe noi cu privire la riscurile pe care le prezintă substanța pentru sănătatea umană și/sau pentru mediu, de care se poate presupune în mod rezonabil că se are cunoștință și care antrenează modificări în fișa cu date de securitate sau în raportul de securitate chimică;
f). orice modificare privind clasificarea și etichetarea substanței;
g). orice actualizare sau modificare a raportului de securitate chimică sau a anexei VI punctul 5/Reg CE 1907/06;
h). necesitatea efectuării unui test;
i). orice modificare a accesului acordat la informațiile din înregistrare.
numai pentru producători și importatori care introduc pentru prima dată pe teritoriul vamal al UE articole ce conțin substanțe periculoase în cantități totale > 1 t/an și sunt destinate să fie emise în condiții de utilizare normale sau care pot fi prevăzute în mod rezonabil.
Înregistrare
2 Producție și import articole fabricate din substanțe periculoase Reg CE 1907/06 Înregistrarea se actualizează dacă:
a). se schimbă calitatea solicitantului (din producător în importator sau invers etc.) sau identitatea sa (denumirea, adresa etc.);
b). se schimbă compoziția substanței;
c). orice modificare a cantităților anuale sau totale produse sau importate sau a cantităților de substanțe prezente în articolele fabricate sau importate, în cazul în care aceasta are ca efect modificarea intervalului cantitativ, inclusiv încetarea producerii sau a importului;
d). noi utilizări identificate și noi utilizări nerecomandate, pentru care se produce sau se importă substanța;
e). cunoștințe noi cu privire la riscurile pe care le prezintă substanța pentru sănătatea umană și/sau pentru mediu, de care se poate presupune în mod rezonabil că se are cunoștință și care antrenează modificări în fișa cu date de securitate sau în raportul de securitate chimică;
f). orice modificare privind clasificarea și etichetarea substanței;
g). orice actualizare sau modificare a raportului de securitate chimică sau a anexei VI punctul 5/Reg CE 1907/06;
h). necesitatea efectuării unui test;
i). orice modificare a accesului acordat la informațiile din înregistrare.
Actualizare înregistrare
Notificare se notifică substanțe incluse în Anexa XIV la Reg CE 1907/06, conținute de articole, numai pentru producători și importatori care introduc pentru prima dată pe teritoriul vamal al UE asemenea articole
Activități de cercetare și dezvoltare orientate spre Notificare Reg CE 1907/06 numai pentru producători și importatori care introduc pentru prima dată pe teritoriul vamal al UE substanțe folosite pentru asemenea activități, într-o cantitate care să nu depășească nevoile activităților; dreptul de folosire se acordă pentru max. 5 ani și se poate prelungi, la cerere, pentru încă max. 5 ani (regulă generală)/10 ani (pentru substanțele destinate a fi utilizate exclusiv la formularea unor medicamente de uz uman sau veterinar sau al substanțelor care nu se introduc pe piață)
3 produse și procese (PPORD)
Înregistrare
4 Producție intermediari izolați la locul de producere
Reg CE 1907/06
Înregistrarea se actualizează dacă:
a). se schimbă calitatea solicitantului (din producător în importator sau invers etc.) sau identitatea sa (denumirea, adresa etc.);
b). se schimbă compoziția substanței;
c). orice modificare a cantităților anuale sau totale produse sau importate sau a cantităților de substanțe prezente în articolele fabricate sau importate, în cazul în care aceasta are ca efect modificarea intervalului cantitativ, inclusiv încetarea producerii sau a importului;
d). noi utilizări identificate și noi utilizări nerecomandate, pentru care se produce sau se importă substanța;
e). cunoștințe noi cu privire la riscurile pe care le prezintă substanța pentru sănătatea umană și/sau pentru mediu, de care se poate presupune în mod rezonabil că se are cunoștință și care antrenează modificări în fișa cu date de securitate sau în raportul de securitate chimică;
f). orice modificare privind clasificarea și etichetarea substanței;
g). orice actualizare sau modificare a raportului de securitate chimică sau a anexei VI punctul 5/Reg CE 1907/06;
h). necesitatea efectuării unui test;
i). orice modificare a accesului acordat la informațiile din înregistrare.
Actualizare înregistrare
numai pentru producători și importatori care introduc pentru prima dată pe teritoriul vamal al UE asemenea substanțe, în cantități > 1 t/an
Înregistrare
5 Producție intermediari izolați transportați Reg CE 1907/06
Înregistrarea se actualizează dacă:
a). se schimbă calitatea solicitantului (din producător în importator sau invers etc.) sau identitatea sa (denumirea, adresa etc.);
b). se schimbă compoziția substanței;
c). orice modificare a cantităților anuale sau totale produse sau importate sau a cantităților de substanțe prezente în articolele fabricate sau importate, în cazul în care aceasta are ca efect modificarea intervalului cantitativ, inclusiv încetarea producerii sau a importului;
d). noi utilizări identificate și noi utilizări nerecomandate, pentru care se produce sau se importă substanța;
e). cunoștințe noi cu privire la riscurile pe care le prezintă substanța pentru sănătatea umană și/sau pentru mediu, de care se poate presupune în mod rezonabil că se are cunoștință și care antrenează modificări în fișa cu date de securitate sau în raportul de securitate chimică;
f). orice modificare privind clasificarea și etichetarea substanței;
g). orice actualizare sau modificare a raportului de securitate chimică sau a anexei VI punctul 5/Reg CE 1907/06;
h). necesitatea efectuării unui test;
i). orice modificare a accesului acordat la informațiile din înregistrare.
Actualizare înregistrare
Utilizare în afara scenariilor de expunere ți recomandărilor furnizorului Comunicare informații Dacă nu invocă excepțiile de la art. 37 lit. c).-f)./Reg CE 1907/06
6 Actualizare informații comunicate Reg CE 1907/06
numai pentru substanțele din Anexa XIV/Reg CE 1907/16, în condițiile Titlului VII/Reg CE 1907/06
Autorizație
7 Introducere pe piață substanță, în scop de utilizare Reg CE 1907/06 numai dacă:
Reg CE 1272/08 a). s-au modificat circumstanțele în care a fost emisă autorizația inițială astfel încât influențează riscul pentru sănătatea umană sau pentru mediu sau impactul socio-economic;
b). au devenit disponibile informații noi privind posibili substituenți
Revizuire autorizație
numai pentru producători, fabricanți de articole și importatori care introduc pentru prima dată substanțe pe teritoriul vamal al UE, în scopul includerii în inventarul clasificării și etichetării substanțelor
Notificare
numai dacă:
a). apar noi informații științifice sau tehnice, având ca rezultat o modificare a clasificării și a etichetării substanței;
b). în cazul unor poziții diferite, notificatorii și solicitanții înregistrării aceleiași substanțe convin asupra unei înregistrări unice, conform art. 113 al. (2)/Reg CE 1907/06
Actualizare notificare
8 Uilizare denumire chimică alternativă Decizie Reg CE 1272/08 pentru producători, importatori și utilizatori în aval care vor și justifică păstrarea confidențialității referitor la propria activitate
Reg CE 1907/06
Notificare înaintea primului export și ulterior, înaintea primului export în fiecare an calendaristic
9 Export substanțe periculoase Revizuire notificare Reg CE 649/12 se modifică legislația UE aplicabilă sau compoziția chimică a amestecului exportat, conducînd la modificarea etichetării acestuia
10 Restaurare și întreținere monumente istorice cu produse care conțin compuși organici volatili Licență HG 735/06 trebuie publicate norme aplicare ref. licențe (O M. Mediu)

3. Substanțe periculoase – produse biocide

     NR. CRT. ACTIVITATE ACT ADMINISTRATIV DE OBȚINUT LEGISLAȚIE OBSERVAȚII
ACT PRINC. NORMĂ APLICARE
1 Introducere pe piață substanțe active biocide (inclusiv cele excluse și cele susceptibile de înlocuire) Aprobare R CE 528/12  HG 617/14 OMS 629/17 nu include nanomaterialele, exceptînd situația în care se prevede expres altfel; se dă pentru maxim 10 ani, exceptînd substanțele excluse (art. 5 R CE 528/12), pentru care se dă, în cazuri speciale, pentru maxim 5 ani și substanțele susceptibile de înlocuire, pentru care se dă pentru maxim 7 ani
Reînnoire aprobare pentru 15 ani, pentru toate tipurile de substanțe active, inclusiv cele excluse sau susceptibile de înlocuire
Revizuire aprobare se face dacă intervin modificări referitoare la substanța aprobată
2 Introducere pe piață  (inclusiv produse biocide eligibile) Autorizație națională (aviz) R CE 528/12 OMS 10/10 pentru produse biocide sau familii de produse biocide; se dă pentru maxim 10 ani; valabilă în România
Aviz de extindere R CE 528/12 OMS 10/10 pentru: modul de ambalare, domeniul şi aria de utilizare, eficacitate, indicaţii de utilizare, etichetare, categoria de utilizatori
Aviz de prelungire R CE 528/12 OMS 10/10 pentru prelungirea valabilităţii produsului biocid asupra căruia nu au intervenit modificări în compoziţie sau modul de folosire
Recunoaștere reciprocă succesivă a autorizației R CE 528/12  – pentru avizele date în România, în scopul recunoașterii și în alte state UE
Recunoaștere reciprocă paralelă a autorizației
Autorizație UE R CE 528/12  – pentru produse biocide sau familii de produse biocide, expres prevăzute de R CE 528/12; se dă pentru maxim 10 ani; valabilă în toată UE; se poate cere ca alternativă la autorizația națională sau la recunoașterea reciprocă
Reînnoire autorizație UE R CE 528/12  –  –
Revizuire, modificare, anulare autorizație R CE 528/12  – operațiuni care se fac la cererea titularului sau din oficiu
3 Comerț paralel Autorizație R CE 528/12  – se dă pentru produse identice cu alte produse autorizate deja în statul UE de introducere

4. Ape

    NR. CRT. ACTIVITATE ACT ADMINISTRATIV DE OBȚINUT LEGISLAȚIE OBSERVAȚII
ACT PRINC. NORMĂ APLICARE
1 Cf. Anexa 1a/Omediu 662/06 Autorizație de gospodărire a apelor L 107/96 O Mediu 662/06
2 Notificare O Mediu 873/12 Anexa 1b2/Omediu 662/06 conține activitățile și lucrările pentru care nu este necesară autorizația de gospodărire a apelor, ci notificarea acestora
3 Modificare autorizație de gospodărire a apelor (autorizație modificatoare) O Mediu 15/06 La cererea titularului, atunci cînd: a) se modifică parametrii de capăt autorizaţi în legătură cu prelevarea şi evacuarea apelor şi/sau se modifică instalaţiile tehnologice sau  procesul de fabricaţie;
b) se evacuează indirect substanţele periculoase aparţinând familiilor şi grupelor de substanţe din lista I/anexa B/HG 351/2005; c) apar  noi acte normative care conduc la necesitatea modificării valorilor indicatorilor de calitate a apelor; d) rezultatele activităţii de monitoring al calităţii apelor sau de inspecţie a apelor arată că activităţile autorizate conduc la poluarea cu substanţe periculoase şi prioritar periculoase, cf. art. 9 al. (2)/Anexa la HG 351/2005; e) pentru asigurarea în mod echitabil şi eficient a cerinţelor de apă nou-apărute sau care trebuie satisfăcute cu prioritate,cf. L 107/1996; f)  se instituie  zone protejate, promovate prin acte normative;g) forţă majoră, calamităţi naturale intervenite asupra instalaţiilor folosinţei de apă  schimbări naturale privind resursa de apă.
4 Aviz de gospodărire a apelor O Mediu 662/06
5 Notificare O Mediu 873/12 Anexa 1b1/Omediu 662/06 conține activitățile și lucrările pentru care nu este necesar avizul de gospodărire a apelor
6 Modificare aviz de gospodărire a apelor (aviz modificator) O Mediu 15/06 La cererea titularului, atunci cînd:a) până la finalizarea proiectării – proiect tehnic, caiet de sarcini sau detalii de execuţie – s-au modificat soluţiile tehnologice ori parametrii de funcţionare ai lucrărilor care fac obiectul avizului;
b) există necesitatea corelării cu noi tehnologii depoluante, cu cerinţe de apă mai reduse faţă de datele iniţiale luate în considerare la emiterea avizului;
c) se impune schimbarea parametrilor hidrologici în vederea înlăturării efectelor negative asupra apelor.
7 Amenajare zonă naturală îmbăiere Autorizație sanitară HG 88/04  – se face cf. prevederi ref. autorizarea de funcționare a comercianților, prin parcurgerea procedurii de evaluare.
8 Elaborare documentații ref. fundamentare avize/autorizații gospodărire ape Certificat atestare L 107/96 O M Mediu 584/17 se acordă pentru: a). întocmire studii hidrologice; b). întocmire studii hidrogeologice; c). întocmire studii de gospodărire ape; d). elaborare documentații pentru obținere avize/autorizații de gospodărire a apelor
Preschimbare certificat atestare presupune extinderea/reducerea numărului domeniilor de atestare acordate
9 Exploatare diguri Autorizație funcționare L 259/10  – prin ordin al ministrului mediului, se va aproba procedura de emitere a autorizației de funcționare în condiții de siguranță a digurilor de apărare împotriva inundațiilor

5. Deșeuri

 NR. CRT. ACTIVITATE ACT ADMINISTRATIV DE OBȚINUT LEGISLAȚIE OBSERVAȚII
ACT PRINC. NORMĂ APLICARE
1 Valorificare Adeverință de înscriere/reconfirmare L 211/11 O MEC 1422/16 se înregistrează la Min. Economiei și se reconfirmă anual, pînă la 31 martie
2 Tratare Autorizație mediu/integrată de mediu L 211/11 OUG 195/05 Omediu 1798/07 Omediu 818/03 se obține cf. regulilor generale din OUG 195/05, O1798/07 și O818/03 și a regulilor speciale din L 211/11
3 Eliminarea propriilor deşeuri nepericuloase la locul de producţie Înregistrare L 211/11  Omediu 739/17 nu se autorizează, se înregistrează
Valorificare
Transport deșeuri nepericuloase în regim profesional
Comerț în care nu se intră fizic în posesia deșeurilor
Brokeri deșeuri
4 Gestionare anvelope uzate Autorizație HG 170/04 Omediu 243/04 pentru persoanele juridice care preiau responsabilitatea gestionării anvelopelor uzate de la cei care introduc pe piață anvelope noi sau uzate pentru reutilizare
Avizare autorizație se face anual
5 Gestionare uleiuri uzate Autorizație mediu/integrată de mediu HG 235/07 OUG 195/05 Omediu 1798/07 Omediu 818/03 se obține cf. regulilor generale din OUG 195/05, O1798/07 și O818/03, și a regulilor speciale din HG 235/07
6 Funcționare instalație pentru deșeuri din industria extractivă Autorizație mediu/integrată de mediu HG 856/08 OUG 195/05 Omediu 1798/07 Omediu 818/03 se obține cf. regulilor generale din OUG 195/05, O1798/07 și O818/03, și a regulilor speciale din HG 856/08
Revizuire/actualizare autorizație mediu/integrată mediu se face dacă: a) apar modificări substanțiale în exploatarea instalației sau a deșeurilor depozitate; b) în baza datelor raportate de operator; c) modificări ref. cele mai bune tehnologii disponibile la nivel UE
7 Transport deșeuri periculoase și nepericuloase Autorizație mediu/integrată de mediu HG 1061/08 OUG 195/05 Omediu 1798/07 se obține cf. regulilor generale din OUG 195/05 și O1798/07, și a regulilor speciale din HG 1061/08; doar pentru operatori care efectuează activități de colectare/stocare temporară/tratare/valorificare/eliminare
8 Depozitare Acord/autorizație integrată de mediu L211/11     L 278/13 OUG195/05 Omediu818/03     HG 349/05           HG 445/09 se obține cf. regulilor generale din OUG 195/05 și O818/03, și a regulilor speciale din L211/11, L278/13 și HG 349/05, numai pentru depozite care intră sub incidența legislației ref. controlul integrat al poluării
Acord/autorizație de mediu L 211/11     OUG 195/05 Omediu1798/07     HG 349/05           HG 445/09 se obține cf. regulilor generale din OUG 195/05 ți O 1798/07, și a regulilor speciale din L 211/11 și HG 349/05, numai pentru depozite care nu intră sub incidența legislației ref. controlul integrat al poluării
9 Gestionare deșeuri rezultate din producția materialelor lemnoase Autorizație de mediu/integrată de mediu L 211/11     OUG 195/05 Omediu1798/07HG 2293/04          Omediu 818/03 se obține cf. regulilor generale din OUG 195/05, O1798/07 și O818/03 și a regulilor speciale din L 211/11 și HG 2293/04
10 Colectare, transport, valorificare și reciclare deșeuri ambalaje Autorizație de mediu/integrată de mediu L 249/15     OUG 195/05 Omediu 1798/07 Omediu 818/03 se obține cf. regulilor generale din OUG 195/05, O1798/07 și O818/03 și a regulilor speciale din L 249/15
11 Preluarea responsabilității gestionării deșeurilor de ambalaje Licență operare L 249/15 Omediu 932/16  –
12 Activități specifice orrganizațiilor colective ref. deșeuri echipamente electrice și electronice (de exemplu, preluare responsabilitate gestionare deșeuri) Licență operare OUG 5/15 Omediu 1494/16  –
13 Activități specifice orrganizațiilor colective ref. deșeuri baterii și acumulatori (de exemplu, preluare responsabilitate gestionare deșeuri) Licență operare HG1132/08 Omediu 2743/11  –

6. Calitatea aerului

 NR. CRT. ACTIVITATE ACT ADMINISTRATIV DE OBȚINUT LEGISLAȚIE OBSERVAȚII
ACT PRINC. NORMĂ APLICARE
1 activități cu posibil impact semnificativ asupra calității aerului Autorizație mediu/integrată de mediu OUG195/05   L 104/11 Omediu 1798/07 Omediu 818/03 se obține cf. regulilor generale din OUG 195/05, O1798/07 și O818/03 și a regulilor speciale din L 104/11

7. Emisiile industriale

 NR. CRT. ACTIVITATE ACT ADMINISTRATIV DE OBȚINUT LEGISLAȚIE OBSERVAȚII
ACT PRINC. NORMĂ APLICARE
1 activități care presupun instalaţii sau instalaţii de ardere, de incinerare a deşeurilor sau de coincinerare Autorizație mediu/integrată de mediu OUG195/05   L 278/13 Omediu 1798/07 Omediu 818/03 se obține cf. regulilor generale din OUG 195/05, O1798/07 și O818/03 și a regulilor speciale din L 278/13; trebuie aprobate reguli general obligatorii pe categorii de activități, prin O M. Mediu, după publicarea deciziilor BAT la nivel UE
Modificare autorizație integrată de mediu înaintea unei modificări substanțiale a instalației, care poate afecta mediul

8. Activitățile nucleare

 NR. CRT. ACTIVITATE ACT ADMINISTRATIV DE OBȚINUT LEGISLAȚIE OBSERVAȚII
ACT PRINC. NORMĂ APLICARE
1 activități nucleare  Autorizație   L 111/96     norme aplicare numai pentru persoane juridice (comercianți și ONG); pentru activitățile prevăzute la art. 2/L 111/96, cu excepțiile prevăzute de aceeași lege, conform normelor cncan emise pentru fiecare tip de activitate nucleară
Call Now Button