Conformitate și securitate produse

NR. CRT. ACTIVITATE ACT ADMINISTRATIV DE OBȚINUT LEGISLAȚIE OBSERVAȚII
ACT PRINC. NORMĂ APLICARE
1 evaluare conformitate produse (include activități de încercare, certificare, etalonare și inspecție) desemnare și notificare R CE 765/08     R CE 425/16 OUG 20/10    HG 1326/09    OUG 126/11 HG 574/05         HG 1756/06       HG 1029/08       HG74/11              HG 775/11         HG 123/15         HG 824/15         HG 710/15         HG 711/15          HG 409/16         HG 410/16         HG 487/16         HG740/16            R CE 424/16       HG 957/16 OMECRMA 186/11      OMINFO 354/15 se referă la organismele de evaluare a conformității pentru următoarele tipuri de produse: recipiente și echipamente sub presiune (inclusiv cele transportabile); echipamente utilizabile în exteriorul clădirilor; cazane noi cu apă caldă, funcționabile pe bază de combustibili lichizi sau gazoși; jucării; echipamente electrice de joasă tensiune; aparate care au legătură cu compatibilitatea electromagnetică; aparate consumatoare de combustibili gazoși; aparate conforme cu cerințele esențiale; ascensoare; instalații transport pe cablu pentru persoane; mijloace de măsurare (inclusiv aparate cîntărit cu funcționare automată); aparate cîntărit cu funcționare neautomată
modificări desemnare și notificare se face atunci cînd intervin modificări ale condițiilor pe baza cărora, inițial,  s-au acordat acreditarea sau desemnarea (cf OMECRMA 186/11)
retragere desemnare și notificare voluntar, la data încetării activității organismului de evaluare a conformității
2 desemnare și notificare                         HG 1102/14       HG 197/16         HG 245/16           HG 305/17    OMMuncii 1097/11 se referă la organismele de evaluare a conformității pentru următoarele tipuri de produse: mașini, echipamente individuale de protecție, echipamente și dispozitive de protecție utilizabile în atmosfere potențial explozive, articole pirotehnice și explozivi de uz civil
modificări desemnare și notificare se face atunci cînd intervin modificări ale condițiilor pe baza cărora, inițial,  s-au acordat acreditarea sau desemnarea (cf OMMuncii 1097/11)
retragere desemnare și notificare voluntar, la data încetării activității organismului de evaluare a conformității
3 desemnare și notificare (certificat recunoaștere) HG 484/17 se referă la organismele de evaluare a conformității pentru ambarcațiuni de agrement
modificări desemnare și notificare se face atunci cînd intervin modificări ale condițiilor pe baza cărora, inițial,  s-au acordat acreditarea sau desemnarea
retragere desemnare și notificare voluntar, la data încetării activității organismului de evaluare a conformității
4 eșantionare pentru verificarea conținutului de sulf în combustibilii lichizi certificat desemnare și notificare OUG 20/10 HG 346/16 OMECRMA 1775/07
5 evaluare conformitate echipamente de agrement desemnare și notificare HG 435/10 OMECRMA 1733/10 pentru echipamente de agrement folosite în parcuri de distracții, locații amenajate pentru distracții extreme etc.
modificări desemnare și notificare se face atunci cînd intervin modificări ale condițiilor pe baza cărora, inițial,  s-au acordat acreditarea sau desemnarea (cf OMECRMA 1733/10)
retragere desemnare și notificare voluntar, la data încetării activității organismului de evaluare a conformității
6 evaluare conformitate echipamente maritime certificat recunoaștere OUG 20/10 HG 432/17       OMT 346/07
modificări certificat recunoaștere se face atunci cînd intervin modificări ale condițiilor pe baza cărora, inițial,  s-au acordat acreditarea sau desemnarea (cf OMT 346/07)
retragere certificat recunoaștere voluntar, la data încetării activității organismului de evaluare a conformității
7 evaluare conformitate produse construcții certificat recunoaștere R CE 305/11 OUG 20/10 L 10/95 HG 766/97 A5     HG 668/17       OMAI 91/13 OMAI 92/13 pentru organisme de certificare, de inspecție, laboratoare încercări și organisme de evaluare tehnică europeană
modificări certificat recunoaștere se face atunci cînd intervin modificări ale condițiilor pe baza cărora, inițial,  s-au acordat acreditarea sau desemnarea (cf OMAI 92/13)
retragere certificat recunoaștere voluntar, la data încetării activității organismului de evaluare a conformității
atestare
8 evaluare conformitate echipamente jocuri de noroc licență OUG 77/09  –

2. Transferul explozivilor de uz civil în condiții de siguranță

NR. CRT. ACTIVITATE ACT ADMINISTRATIV DE OBȚINUT LEGISLAȚIE OBSERVAȚII
ACT PRINC. NORMĂ APLICARE
1 transferuri explozivi uz civil dintr-un stat UE în România autorizație transfer R CE765/08

OG 20/10

HG 197/16 valabilă maxim 6 luni (pentru transferuri unice) sau maxim un an (pentru transferuri multiple), numa pentru tipurile și în limitele cantităților de explozivi înscriși în autorizație, fără posibilitate de prelungire și fără posibilitatea de a include și muniții
2 transferuri explozivi uz civil din România în alt stat UE ținînd cont de valabilitatea autorizației de transfer obținută în statul UE de destinație
3 Import/export explozivi de uz civil din/în state non-UE valabilă maxim 6 luni (pentru transferuri unice) sau maxim un an (pentru transferuri multiple), numa pentru tipurile și în limitele cantităților de explozivi înscriși în autorizație, fără posibilitate de prelungire și fără posibilitatea de a include și muniții
4 Tranzit explozivi de uz civil prin România autorizație tranzit valabilă maxim 6 luni (pentru transferuri unice) sau maxim un an (pentru transferuri multiple), numa pentru tipurile și în limitele cantităților de explozivi înscriși în autorizație, fără posibilitate de prelungire și fără posibilitatea de a include și muniții

3. Producția și importul bateriilor și al acumulatorilor

NR. CRT. ACTIVITATE ACT ADMINISTRATIV DE OBȚINUT LEGISLAȚIE OBSERVAȚII
ACT PRINC. NORMĂ APLICARE
1 producție și import baterii și acumulatori înregistrare HG 1132/08 OMMediu 669/09  –

4. Producția și importul echipamentelor electrice și electronice

NR. CRT. ACTIVITATE ACT ADMINISTRATIV DE OBȚINUT LEGISLAȚIE OBSERVAȚII
ACT PRINC. NORMĂ APLICARE
1 producție echipamente electrice și electronice înregistrare OUG 5/15 OMMediu 1223/05 importatorul este considerat producător în privința obligației de înregistrare
Call Now Button