Silvicultură

Atenție! Lista nu cuprinde informații cu privire la următoarele:

– organizații de monitorizare în domeniul introducerii pe piață a lemnului și a produselor din lemn;

– acorduri distribuire și utilizare documente cu regim special (avize însoțire materiale lemnoase);

– autorizații exploatare parchete (silvicultură);

– acte de punere în valoare (silvicultură);

– asociații proprietari păduri.

NR. CRT. ACTIVITATE ACT ADMINISTRATIV DE OBȚINUT LEGISLAȚIE OBSERVAȚII
ACT PRINC. NORMĂ APLICARE
1 producție material forestier de reproducere autorizație L 107/11 OMADR 676/04 pot fi autorizate persoane fizice (PFA, ÎI, IF) sau juridice (firme și/sau ONG-uri); autorzația este valabilă 5 ani și se vizează anual, începînd cu primul an ulterior autorizării (în perioada 15 ianuarie – 15 martie)
2 ocoale silvice autorizație și înregistrare L 46/08 OMMediu 904/10 ocoalele silvice pot fi și private, organizate de persoane fizice și/sau juridice private care dețin păduri; se autorizează și se înscriu în Registrul Național al Administratorilor de Păduri și Ocoale Silvice
desființare se poate face și voluntar, prin hotătîrea celor care au înființat ocolul silvic
3 piețe, tîrguri, oboare și burse mărfuri pentru comercializarea materialelor lemnoase autorizație L 46/08    HG 1004/16 OMMediu 1073/11
4 proiectare drumuri forestiere certificat atestare L 46/08 OMADR 576/09 pot fi atestate și persoane juridice (firme), române și/sau străine: atestarea este valabilă 5 ani
modificare certificat atestare în caz de schimbare denumire firmă, cu obligativitatea obținerii unui nou certificat
eliberare duplicat certificat atestare în caz de piedere, furt sau distrugere a certficatului, cu obligația de a anunța evenimentul, în maxim 48 ore de la producere, la autoritatea competentă
5 exploatare forestieră certificat atestare OMMediu 1330/15 pot fi atestate și persoane juridice (firme și/sau ONG-uri); atestarea este valabilă 2 ani
reatestare în caz de modificare a condițiilor în care a fost acordată atestarea inițială
eliberare duplicat certificat atestare în caz de piedere, furt sau distrugere a certficatului
retragere atestare se poate efectua și în cazul desființării titularului atestării
6 regenerare/întreținere semințișuri/plantații, îngrijire arborete, lucrări de proiectare/execuție îmbunătățiri funciare în silvicultură certificat atestare OMMediu 1763/15 pot fi atestate și persoane juridice (firme); atestarea este valabilă 5 ani
modificare certificat atestare în caz de modificare a condițiilor în care a fost acordată atestarea inițială, care conduc la neîndeplinirea cerințelor care au motivat atestarea, cu obligația de anunțare a autorității competente cu maxim 10 zile calendaristice după producerea modificării
eliberare duplicat certificat atestare în caz de piedere, furt sau distrugere a certficatului, cu obligația de a anunța evenimentul, în maxim 48 ore de la producere, la autoritatea competentă
anulare atestare se poate efectua și în cazul desființării titularului atestării
notificare se face de către firme din alte state UE care doresc să desfășoare, permanent sau temporar, asemenea activități, și în România
7 producător industria mobilei certificat atestare OMMediu 2222/16 pot fi atestate și persoane juridice (firme și/sau ONG-uri); atestarea este valabilă 3 ani
reatestare în caz de modificare a condițiilor în care a fost acordată atestarea inițială
eliberare duplicat certificat atestare în caz de piedere, furt sau distrugere a certficatului
retragere atestare se poate efectua și în cazul desființării titularului atestării
Call Now Button